Certyfikaty jńęzykowe DSD I oraz ewaluacja projektu

Obrazy newsów: certyfikat_2016.jpg

W dniu 15 września 2016 r. odbyła sińę w naszej szkole ewaluacja projektu: W poszukiwaniu własnej tożsamości. Projekt miał miejsce w Krzyżowej w czerwcu bieżącego roku, a uczestniczyła w nim klasa IIIg2. Podsumowaniu projektu towarzyszyła również uroczystośæ wrńęczenia certyfikatów jńęzykowych DSD I absolwentom klas trzecich gimnazjum. Na uroczystości była również obecna  koordynator Szkolnictwa Zagranicznego Niemiec pani Dorothea Burdzik, która zachńęcała uczniów do kontynuacji nauki jńęzyka niemieckiego w liceum, jak również do przystąpienia do certyfikatu jńęzykowego DSD II .

Obrazy newsów: certyfikat_2016.jpg

W dniu 15 września 2016 r. odbyła sińę w naszej szkole ewaluacja projektu: W poszukiwaniu własnej tożsamości. Projekt miał miejsce w Krzyżowej w czerwcu bieżącego roku, a uczestniczyła w nim klasa IIIg2. Podsumowaniu projektu towarzyszyła również uroczystośæ wrńęczenia certyfikatów jńęzykowych DSD I absolwentom klas trzecich gimnazjum. Na uroczystości była również obecna  koordynator Szkolnictwa Zagranicznego Niemiec pani Dorothea Burdzik, która zachńęcała uczniów do kontynuacji nauki jńęzyka niemieckiego w liceum, jak również do przystąpienia do certyfikatu jńęzykowego DSD II .

Obrazy newsów: certyfikat_dsd_2016_1.jpg

Obrazy newsów: cetyfikat_dsd_2016.jpg

Archiwa
%d bloggers like this: