Dzień Edukacji Narodowej

Obrazy newsów: den_2016.jpg

Drobne upominki, kwiaty, a przede wszystkim słowa podzińękowania towarzyszyły świńętowaniu Dnia Edukacji Narodowej, powszechnie zwanemu Dniem Nauczyciela, obchodzonemu w naszej szkole 14.10.2016 r. To dzień ważny w tradycji szkoły także ze wzglńędu na fakt przyjńęcia w poczet społeczności szkolnej uczniów klas pierwszych liceum ogólnokształcącego, liceum plastycznego i gimnazjum poprzez złożenie ślubowania przez ich przedstawicieli. Wińęcej w rozwinińęciu newsa.

Obrazy newsów: den_2016.jpg Drobne upominki, kwiaty, a przede wszystkim słowa podzińękowania towarzyszyły świńętowaniu Dnia Edukacji Narodowej, powszechnie zwanemu Dniem Nauczyciela, obchodzonemu w naszej szkole 14.10.2016 r. To dzień ważny w tradycji szkoły także ze wzglńędu na fakt przyjńęcia w poczet społeczności szkolnej uczniów klas pierwszych liceum ogólnokształcącego, liceum plastycznego i gimnazjum poprzez złożenie ślubowania przez ich przedstawicieli. 

Obrazy newsów: den_2016_3.jpg

W trakcie uroczystej akademii odbyło sińę również uroczyste przekazanie sztandaru przez poczet maturzystów młodszym kolegom oraz ogłoszono wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego. Ustńępujących ze stanowiska Agnieszkńę Pośpiech i Szymona Tieblera zastąpią w tym roku Tomasz Furgoł z klasy 2 BM oraz Carolin Madrysz z 2 LP.

Obrazy newsów: den_2016_2.jpg

W kolejnej czńęści akademii głos zabrał Dyrektor szkoły Wojciech Janiczko, który podzińękował wszystkim pracownikom za trud i wysiłek włożony w pracńę z młodzieżą oraz wrńęczył nauczycielom Nagrody Dyrektora. Dzień wcześniej na Zamku Piastowskim Nagrody Starosty odebrało czterech nauczycieli ZSO nr 1: Katarzyna Kwiotek, Ewa Dorobisz, Leszek Radaj i Martyna Rejner (relacja w raciborskich mediach).

Obrazy newsów: den_2016_1.jpg

Akademińę zakończył krótki program artystyczny, w trakcie którego zaprezentowali sińę Dominika Krumpietz, Łukasz Czogalik i Karolina Kurzeja.

Wińęcej zdjńęc na szkolnym Facebooku: czńęśæ 1 i czńęśæ 2.

Dzień Edukacji Narodowej

Obrazy newsów: slubowanie_2015.jpg 14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. W naszej szkole odbyła sińę akademia, w czasiej której klasy pierwsze I LO, Liceum Plastycznego oraz Gimnazjum z Oddziałami Dwujńęzycznymi złożyły uroczyste ślubowanie. Pan dyrektor Wojciech Janiczko wrńęczył również tradycyjnie nagrody pracownikom szkoły. Wińęcej w rozwinińęciu newsa, a zdjńęcia z uroczystości na szkolnym Facebooku
Obrazy newsów: slubowanie_2015.jpg

14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. W naszej szkole odbyła sińę akademia, w czasiej której klasy pierwsze I LO, Liceum Plastycznego oraz Gimnazjum z Oddziałami Dwujńęzycznymi złożyły uroczyste ślubowanie. Pan dyrektor Wojciech Janiczko wrńęczył również tradycyjnie nagrody pracownikom szkoły.


Akademińę prowadzili Karina Kittel i Patryk Belik, czyli zastńępca i przewodniczący ustńępującego Samorządu Uczniowskiego. Ustńępującego, bo właśnie w czasie akademii poznaliśmy nową przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego, którą została Agnieszka Pośpiech (wińęcej o wyborach do SU już wkrótce).

Uroczystośæ uświetniły wystńępy młodych szkolnych artystów, dzińęki którym mogliśmy wysłuchaæ kilku utworów Grechuty, piosenki w jńęzyku angielskim, utwory wykonane na gitarze, skrzypcach, wiolonczelach i pianinie. 

Zdjńęcia z uroczystości na szkolnym Facebooku


Archiwa
%d bloggers like this: