Prawie wszystko o startupach

Obrazy newsów: startup.jpg

Czym są startupy? Kiedy warto nimi sińę zainteresowaæ? Jakie są warunki i formy ich realizacji? Na te i wiele innych ciekawych pytań związanych z kreaowaniem przyszłości zawodowej młodych odpowiadają uczniowie klas LO i LP, którzy w trakcie minionego światowego Tygodnia Przedsińęborczości wzińęli udział w warsztatach prowadzonych na Zamku Piastowskim w Raciborzu  przez założycieli Startup Academy w WarszawieDamiana Strzelczyka oraz Tomasza Jabłońskiego. Wypowiedzi uczniów w rozwinińęciu newsa.

 

Obrazy newsów: startup.jpg

Czym są startupy? Kiedy warto nimi sińę zainteresowaæ? Jakie są warunki i formy ich realizacji? Na te i wiele innych ciekawych pytań związanych z kreaowaniem przyszłości zawodowej młodych odpowiadają uczniowie klas LO i LP, którzy w trakcie minionego światowego Tygodnia Przedsińęborczości wzińęli udział w warsztatach prowadzonych na Zamku Piastowskim w Raciborzu  przez założycieli Startup Academy w WarszawieDamiana Strzelczyka oraz Tomasza Jabłońskiego. 

 

Czym są dla Ciebie startupy?
Ania:
Dla mnie to połączenie kreatywności, nieszablonowego myślenia oraz próba stworzenia czegoś nowego.

Marcel: To nowatorskie podejście do biznesu. W dzisiejszych czasach klienci oczekują czegoś wińęcej niż powielania starych i sprawdzonych schematów. Pragną dostaæ coś nowego, coś co zaintryguje ich na tyle, aby dokonaæ zakupu,  a dodatkowo bńędzie to na tyle praktyczne, iż nie bńędą tej decyzji żałowali. Wśród startupów znajdują sińę również próby przedstawienia istniejących już schematów, jednakże w sposób dotychczas niespotykany. To pozwala wyróżniæ sińę im na rynku i osiągnąæ sukces.


 Kiedy warto zająæ sińę startupami?

Marcel: Działalnośæ startupową najlepiej rozpocząæ jak najwcześniej – chociażby w okresie studiów. W tym czasie młody człowiek wciąż posiada świeży umysł, a przede wszystkich dużą ilośæ wolnego czasu, która pozwoli mu zaangażowaæ sińę w swój projekt, nie tracąc wiele ze swego dnia codziennego.

Tomek: Myślńę, że można zacząæ już nawet teraz, wbrew specjalistom z Inkubatora Przedińębiorczości, którzy twierdzą,  że najlepiej na studiach. Myślńę, że zawsze trzeba mieæ pomysł na biznes w głowie, a gdy w życiu nam sińę nie uda, nie bńędziemy mieli wymarzonego zawodu, wtedy wcieliæ ten pomysł na zarabianie.


Co jest potrzebne by mieæ własnego startupa?

Ania: Na pewno bńędzie potrzebne nieszablonowe myślenie.

Marcel: By mieæ własnego startupa potrzebna jest jedynie chńęæ, poparta samozaparciem i gotowością do poświńęcenia czasu. Nie zmusza to bynajmniej do rezygnacji chociażby z pracy!

Pieniądze nie są wymagane – Istnieje wielu inwestorów, gotowych wesprzeæ młodego człowieka z innowacyjnym pomysłem.

Jakub: Przede wszystkim potrzebny jest pomysł na to, co chce sińę robiæ. Bez pomysłu nic nie można osiągnąæ w startupach, bo po prostu nie bńędzie czego zaczynaæ. Przydatny jest oczywiście spryt, zdolnośæ adaptowania sińę do ciągłych zmian rynku oraz zdolności prowadzenia swojego pomysłu po dobrym torze. Całą resztńę prawdopodobnych potrzeb da sińę obejśæ, jeśli jest sińę zdeterminowanym.


Które ze startupów przedstawionych w trakcie warsztatów najbardziej Ci sińę spodobały?

Ania i Marcel : Najbardziej interesującym startupem są spotify – system, który umożliwia użytkownikowi korzystanie z ogromnej bazy utworów za skromny abonament, wspierając twórców tych piosenek. Twórcy, o czym nie wszyscy wiedzą,  tworząc tak duże skupisko danych, liczą, że klient nie bńędzie w stanie wykorzystaæ wszystkich możliwości i bńędzie korzystaæ z nich rzadko, tym samym przynoszą im wińększe zyski.

Jakub: Jestem osobą praktyczną, dlatego  chyba najbardziej spodobały mi sińę te projekty, z których mógłbym skorzystaæ. Na pierwszym miejscu jest zatem InPost, z którego korzystam już teraz dośæ czńęsto.

Carolin: Najbardziej do gustu przypadły mi startupy typu airb&b (np. booking.com) czy tinder (np.portale randkowe). Mają wielki potencjał i prawdopodobnie najwińększe szanse na sukces, jeśli zastosujemy je w swoich startupach.

Szymon: Dla mnie strzałem w dziesiątką są startupy typu Uber (np. BlaBlaCar).


Czy każdy startup, nawet ten firmowany przez Inkubator Przedsińębiorczości, jest sukcesem?

Marcel: Niestety, nie każdy startup to sukces. Statystyka jest bezlitosna – 9 na 10 startupów upada. Niezwykle trudnym zadaniem jest znalezienie odpowiedniej, niezapełnionej luki, która pociągnie rzesze klientów i zagwarantuje zysk i wzrost pozycji danej firmy na rynku. Czasami zdarza sińę, że ktoś wykona swój pomysł lepiej od pierwowzoru,  a niekiedy trafi sińę poprostu na zły moment na rynku.

Carolin: W przyłośæ startupu nie wlicza sińę tylko sukces, ale również porażka. Nie każda projekt musi sińę zaliczaæ do listy sukcesów.

Obrazy newsów: startup_1.jpg

Twój pomysł na startupa?

Marcel: Moim pomysłem na startup byłoby uruchomienie polskiej strony umożliwiającej wymianńę książek pomińędzy ludźmi. Idea ta została już zrealizowana na arenie mińędzynarodowej, lecz na rynku polskim istnieje tylko w formie lokalnych i jednorazowych wydarzeń, które nie dają możliwości dzielenia sińę nimi na wińększe odległości. Zyski w owym projekcie mogłyby byæ generowane poprzez reklamy, jak i również pojawiające sińę oferty z ksińęgarni, tudzież wydawnictw. 

Ania: Mój pomysł na startup ? Połączenie trzech dziedzin: Sztuka, Zdrowie i Transport, czyli organizowanie wesel. Sztuka – fotoalbumy, filmy z wesela, muzyka, portrety pary młodej. Zdrowie – organizacja jedzenia, napojów. Zabawy, która nie bńędzie nudna, bo wiadomo śmiech jest najlepszym lekarstwem.Transport – wynajem pojazdów weselnych, transport gości. 

Carolin: Moim pomysłem jest aplikacja, dzińęki której rozwiąże sińę problem niezdecydowania w kwestii: “Co na obiad?”. Czńęsto nie mamy czasu, aby rozmyślaæ nad tym co bńędziemy gotowaæ, bądź nad tym czy wszystkie potrzebne produkty posiadamy w lodówce. Dzińęki aplikacji typu tinder można wyświetliæ obiady, które mogą nas zainteresowaæ i możemy stworzyæ własną listńę ciekawych potraw, z której wybierzemy tą najciekawszą czy najszybszą w przygotowaniu. W ten sam dzień dostarcza nam kurier paczkńę, w której znajdziemy przepis oraz wszystkie potrzebne artykuły spożywcze na danie, które chcemy ugotowaæ. 

Archiwa
%d bloggers like this: