Samorząd Uczniowski i pomocnicy

Obrazy newsów: su_2014_15_2.jpg

Kadencja zarządu SU, w składzie: przewodniczący Patryk Belik oraz zastńępca Karina Kittel, szybko dobiegła końca. Był to rok intensywnej pracy, wielu decyzji, spontanicznych pomysłów. Wiele planów i zadań, które udało sińę zrealizowaæ, nie doszłoby do skutku, gdyby nie sztab pomocników. Kto wspierał pracńę samorządu przeczytasz w rozwinińęciu newsa.

Obrazy newsów: su_2014_15_2.jpg Kadencja zarządu SU, w składzie: przewodniczący Patryk Belik oraz zastńępca Karina Kittel, szybko dobiegła końca. Był to rok intensywnej pracy, wielu decyzji, spontanicznych pomysłów. Wiele planów i zadań, które udało sińę zrealizowaæ, nie doszłoby do skutku, gdyby nie sztab pomocników

Obrazy newsów: su_2014_15.jpg

Pracńę samorządu uczniowskiego wspierali: Paulina Duda, ¯aneta Talik, Ewa Mulowska, Martyna Ceglarek, Marcel Strzeduła, Paweł Czogalik, Dominik Malcharczyk, Piotr Mikler, Przemysław Kempe, Magdalena Machnik, Maria Grela, Jakub Orłowski, Aleksandra Kalicka i Agnieszka Pośpiech.

Obrazy newsów: su_2014_15_1.jpg

Ustńępujący zarząd SU, dzińękuje wszystkim, którzy wspierali jego pracńę, a nowej przewodniczącej oraz jej zastńępcy, życzy sukcesów, wielu dobrych decyzji oraz realizacji zadań i celów.

Szczególne podzińękowania dla opiekuna SU – pani Katarzyny Chwalczyk, która wkładała wiele serca w mobilizowanie szkolnych samorządowców do działania.

Archiwa
%d bloggers like this: