Sprawdź, czy możesz otrzymać stypendium

Obrazy newsów: stypendium_1.jpg Przypominamy, że Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego w imieniu Samorządu Województwa śląskiego rozpoczął realizację nowego projektu pn. „śląskie. Inwestujemy w talenty – I edycja”. Termin składania wniosków o otrzymanie stypendium w ramach projektu (500 zł miesięcznie) przedłużono do 11 grudnia 2015 r. Szczegóły na stronie projektu. Wstępne informacje w rozwinięciu newsa.
Obrazy newsów: stypendium_1.jpg Przypominamy, że Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego  w imieniu Samorządu Województwa śląskiego rozpoczął realizację nowego projektu pn. „śląskie. Inwestujemy w talenty – I edycja”. Termin składania wniosków o otrzymanie stypendium w ramach projektu (500 zł miesięcznie) przedłużono do 11 grudnia 2015 r. Szczegóły na stronie projektu.

Kryteria te to: 
– uczęszczanie do gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej; 
– zamieszkiwanie w województwie śląskim; 
– uzyskanie wymaganego wyniku ze sprawdzianu zewnętrznego lub egzaminu gimnazjalnego:

▪ w odniesieniu do uczniów szkół gimnazjalnych – łącznie 100% (najwyższy możliwy do uzyskania wynik) punktów z części matematycznej oraz 100% punktów z części dotyczącej języka obcego nowożytnego. W przypadku uczniów, którzy przystępowali do sprawdzianu w latach 2013-2014 wynik powinien wynosić 100% wszystkich możliwych do uzyskania punktów (40 pkt); 

▪ w odniesieniu do uczniów szkół ponadgimnazjalnych – łącznie 100% punktów z części matematycznej oraz 100% punktów z części dotyczącej języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym; 

– uzyskanie w roku szkolnym 2014/2015 średniej ocen ze wszystkich przedmiotów w wysokości co najmniej 4,50 oraz średniej ocen z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, językowych, ICT w wysokości co najmniej 5,00; 
– niepobieranie w tym samym czasie innego stypendium finansowanego ze środków publicznych w zakresie tożsamym lub zbliżonym do możliwego do otrzymania w ramach Projektu. 

Stypendium, w wysokości 500 zł miesięcznie, może otrzyma jedynie osoba, która spełnia wszystkie wskazane kryteria. Swoje szanse na stypendium można zwiększyć, gdy spełnia się także co najmniej jedno z kryteriów dodatkowych: 
– uzyskanie w ciągu ostatnich trzech lat szkolnych tytułu laureata lub finalisty konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim, lub olimpiady/turnieju trzeciego stopnia (centralnego) lub 
– posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. 

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy, a więc na czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016. 

Szczegółowe informacje zamieszczono na stronie internetowej projektu. Dodatkowe informacje dostępne są pod numerami tel. 32 77 40 423 oraz 32 77 40 424. 

Archiwa
%d bloggers like this: