Sprzątanie świata

Obrazy newsów: sprzatanie_2016.jpg

Dnia 16 września od lekcji 2 do 5 odbyła sińę akcja „Sprzątanie świata”. Wzińęli w niej udział uczniowie klas pierwszych o profilu biologiczno-chemicznym i matematyczno-biologicznym, wyposażeni w jednorazowe rńękawiczki i duże worki na śmieci. Klasy sprzątały wyznaczone rejony: ulice wokół szkoły oraz teren szkoły. Uczniowie uzbierali dużą ilośæ  śmieci. Do jednego z worków  wrzucili nawet czńęści telewizora! Podsumowując – sprzątanie świata poszło szybko i sprawnie. Razem w grupie zawsze można wińęcej zdziałaæ. Fotorelacja na FB.

 

Archiwa
%d bloggers like this: