Sukces Joli w olimpiadzie

Z przyjemnością zawiadamiamy, że Jolanta Lamla, uczennica Liceum Plastycznego, działającego w ZSO nr 1, zdobyła tytuł finalisty z wyróżnieniem w jubileuszowej, 40. edycji Olimpiady Artystycznej w sekcji historii sztuki! Droga do finału nie była łatwa. Szczegóły poznasz w rozwinińęciu newsa.

Z przyjemnością zawiadamiamy, że Jolanta Lamla, uczennicaLiceum Plastycznego, działającego w ZSO nr 1, zdobyła tytułfinalisty z wyróżnieniem w jubileuszowej, 40. edycji Olimpiady Artystycznej w sekcji historii sztuki! Droga do finału nie była łatwa. 

W eliminacjach szkolnych Jola musiała zmierzyæ sińę z testem, a nastńępnie z opisem i analizą obrazu Pabla Picassa „Portret Gertrudy Stein”. Po weryfikacji i zakwalifikowaniu sińę do drugiego etapu, który miał miejsce w lutym w Muzeum śląskim w Katowicach, uczennica raciborskiego Liceum Plastycznego przystąpiła do czńęści pisemnej, która polegała na napisaniu wypracowania na jeden z wybranych tematów, a nastńępnie odpowiadała na pytania w czńęści ustnej.

Finał konkursu odbył sińę w Warszawie w dniach 10-14 kwietnia 2016 roku. Na początku uczestnicy zmierzyli sińę z testem, a nastńępnie przystąpili do pisania wypracowania, które polegało na dokonaniu analizy porównawczej dwóch obrazów znajdujących sińę w zbiorach warszawskiego Muzeum Narodowego. Uczennica raciborskiego „Plastyka” pomyślnie przeszła ten etap finałowych zmagań i mogła przystąpiæ do czńęści ustnej, która odbywała sińę w Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie. Podczas czńęści ustnej Komisja, składająca sińę m. in z pracowników Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Pałacu w Wilanowie czy wykładowców Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, zadawała pytania do wyświetlanych slajdów, a także pytania związane z tematem własnym.

W czwartek, w gmachu Muzeum Narodowego, odbyła sińę uroczysta gala wrńęczenia nagród.


Warto podkreśliæ, że sukces Jolanty Lamli, to już kolejny w historii tej szkoły laur zdobyty w Olimpiadzie Artystycznej z historii sztuki – w 2011 i w 2012 roku podobne sukcesy odnosiła uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kasprowicza, Agnieszka Dziki, dziś studentka Uniwersytetu Warszawskiego. Co jednak istotne, to pierwszy w historii sukces uczennicy Liceum Plastycznego, które działa w ZSO nr 1 dopiero od 2011 roku. Opiekunem naukowym Jolanty Lamli, a wcześniej Agnieszki Dziki, była nauczyciel historii sztuki w ZSO nr 1, Katarzyna Kwiotek.


Podczas pobytu w Warszawie, w przerwach mińędzy egzaminami, Jola zwiedzała warszawskie muzea, m. in. Muzeum Narodowe, Muzeum Historii ¯ydów Polskich POLIN, Muzeum Plakatu i Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie, a także samą Warszawńę, poznając jej najważniejsze zabytki i miejsca związane z historią Polski. Dzińęki zdobyciu tytułu finalisty z wyróżnieniem, Jolanta Lamla uzyskała zwolnienie z matury z historii sztuki, a także z czńęści ustnej egzaminu dyplomowego, który kończy naukńę w Liceum Plastycznym. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Archiwa
%d bloggers like this: