Symulacja procesu karnego na płycie

Obrazy newsów: symulacja_procesu.jpg Stowarzyszenie  na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny Pomocna Dłoń w Raciborzu wydało płytńę z nagraniem symulacji procesu karnego z udziałem sńędzi Anny Marii Wesołowskiej oraz młodzieży naszego liceum. Przypominamy, iż symulacja odbyła sińę w Sądzie Rejonowym w Raciborzu 18 listopada 2015 r. Autorzy przedsińęwzińęcia pokazali problem sińęgania po środki psychoaktywne i ich dystrybuowania, a także konsekwencji prawnych tych działań. Nagranie może służyæ jako materiał edukacyjny w ramach profilaktycznych zajńęæ wychowawczych.
Archiwa
%d bloggers like this: