Uczennice Liceum Plastycznego w Brukseli

Laureatki Powiatowego Konkursu Plastycznego 1050 LAT CHRZTU POLSKI, Weronika Rzerzacz, Anna Kłos oraz Magdalena Jaskot z raciborskiego Liceum Plastycznego, wraz z opiekunem Katarzyną Kwiotek, wzińęły udział w jesiennym wyjeździe do Brukseli. Wycieczka była nagrodą dla laureatów konkursu i została ufundowana przez posła do Parlamentu Europejskiego Bolesława Piechńę, który objął przedsińęwzińęcie swoim patronatem. Wińęcej w rozwinińęciu newsa.

Laureatki Powiatowego Konkursu Plastycznego 1050 LAT CHRZTU POLSKI, Weronika Rzerzacz, Anna Kłos oraz Magdalena Jaskot z raciborskiego Liceum Plastycznego, wraz z opiekunem Katarzyną Kwiotek, wzińęły udział w jesiennym wyjeździe do Brukseli. Wycieczka była nagrodą dla laureatów konkursu i została ufundowana przez posła do Parlamentu Europejskiego Bolesława Piechńę, który objął przedsińęwzińęcie swoim patronatem. 

Na początku wizyty w Belgii udałyśmy sińę do miasteczka Leuven, gdzie założono pierwszy w Niderlandach uniwersytet. Zobaczyłyśmy tam m. in. gotycki kościół St-Pieterkerk, bibliotekńę i szereg budynków uniwersyteckich, a także Wielki Beginaż, który dziś pełni funkcje akademika dla najlepszych studentów i znajduje sińę na Liście światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Jednak najwińększe wrażenie zrobił na nas imponujący gotycki ratusz, jedyny w swoim rodzaju! W słonecznym i uroczym Leuven nie zabrakło również czasu na pyszną kawńę i spacer po malowniczych uliczkach.

Nastńępnego dnia czekała nas wizyta w Europarlamencie. Zwiedziliśmy Parlamentarium, a w gmachu Rady Europy wysłuchałyśmy wykładu na temat Unii Europejskiej oraz spotkałyśmy sińę z posłem Bolesławem Piechą. Mogłyśmy również zobaczyæ okazałą salńę, w której odbywają sińę głosowania. Kolejnymi punktami naszej podróży były: zwiedzanie katolickiej bazyliki Sacré-Coeur zwanej Basilek van Koekelberg oraz wjazd na Atomium. Ze szczytu tej oryginalnej konstrukcji, zbudowanej w kształcie modelu kryształu żelaza z okazji odbywającej sińę w Brukseli wystawy EXPO, mogłyśmy podziwiaæ pińękną panoramńę stolicy Belgii.

Kolejny dzień upłynął na zwiedzaniu centrum miasta i jego najważniejszych zabytków, takich jak. gotycka katedra św. Michała, kościół św. Mikołaja, Pałac Sprawiedliwości, Pałac Królewski, Pałac Narodów, Park Cinquantenaire, dawna studnia miejska ze słynną figurką zwaną Mannekin Pis czy elegancki pasaż handlowy Galéries Royales St-Hubert. Znalazłyśmy oczywiście również czas na muzea. Pyszną czekoladą delektowałyśmy sińę podczas zwiedzania Museé du Cacao et du Chocolat – Muzem Czekolady, gdzie prócz degustacji mogłyśmy również zobaczyæ proces tworzenia pralinek i poznaæ historińę przemysłu czekoladowego. Dla zachowania równowagi ciała i ducha chciałyśmy zwiedziæ Królewskie Muzeum Sztuk Pińęknych, lecz ku naszemu rozczarowaniu niestety okazało sińę zamknińęte. W związku z tym, aby skierowaæ swoją pasjńę do historii w nieco innym kierunku niż sztuka, zwiedziłyśmy monumentalnych rozmiarów Królewskie Muzeum Sił Zbrojnych i Historii Wojskowości – Musée Royal de l’Armée et d’Histoire Militaire, gdzie prezentowana jest historia broni, ubioru i militariów.

Wspaniałym przeżyciem okazało sińę zobaczenie jednego z najpińękniejszych miejsc w Brukseli: głównego placu miasta zwanego Grand Place, którego dominantą jest spektakularny, gotycki ratusz. W tym pulsującym sercu miasta spotkałyśmy ludzi z całego świata, mówiących różnymi jńęzykami, zakupiłyśmy belgijskie czekoladki i z radością napawałyśmy sińę niezwykłą atmosferą tego miejsca.

Jesienny wyjazd do Brukseli mógł sińę odbyæ tylko dzińęki wyjątkowym osobom – sponsorom i organizatorom. Dzińękujemy panu posłowi Bolesławowi Piesze za ufundowanie nagród, pani Katarzynie Dutkiewicz – dyrektor biura poselskiego pana Piechy, a zarazem Radnej Powiatu Raciborskiego, za wyśmienitą organizacjńę przedsińęwzińęcia, a Dyrekcji ZSO nr 1 za możliwośæ wzińęcia udziału w tej pełnej niezapomnianych wrażeń wyprawie.

Archiwa
%d bloggers like this: