Uczniowie Liceum Plastycznego uczestniczyli w Mińędzynarodowym Tygodniu Sztuki w Niemczech

Obrazy newsów: drezno_2016.jpg

Licznie zgromadzeni goście z całego świata, a wokół kwiaty, prace plastyczne, muzyka i wspaniała, mińędzynarodowa atmosfera. Sztuka łączy narody i pokolenia, pokonując bariery czasowe, topograficzne i mentalne, czego doświadczyæ mogły cztery uczennice Liceum Plastycznego, działającego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu. Katarzyna Słowiak, Agnieszka Kowalska, Karolina Kurzeja i Zuzanna Walesiewicz, dzińęki współpracy raciborskiego Starostwa z partnerskim powiatem Elbe-Elster w Niemczech, wzińęły udział w dniach 7-14 sierpnia 2016 roku, wraz z opiekunkami: Katarzyną Kwiotek i Gabrielą Habrom-Rokosz, w Mińędzynarodowym Tygodniu Sztuki dla Dzieci i Młodzieży w Gut Saathain.

Obrazy newsów: drezno_2016.jpg

Licznie zgromadzeni goście z całego świata, a wokół kwiaty, prace plastyczne, muzyka i wspaniała, mińędzynarodowa atmosfera. Sztuka łączy narody i pokolenia, pokonując bariery czasowe, topograficzne i mentalne, czego doświadczyæ mogły cztery uczennice Liceum Plastycznego, działającego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu. Katarzyna Słowiak, Agnieszka Kowalska, Karolina Kurzeja i Zuzanna Walesiewicz, dzińęki współpracy raciborskiego Starostwa z partnerskim powiatem Elbe-Elster w Niemczech, wzińęły udział w dniach 7-14 sierpnia 2016 roku, wraz z opiekunkami: Katarzyną Kwiotek i Gabrielą Habrom-Rokosz, w Mińędzynarodowym Tygodniu Sztuki dla Dzieci i Młodzieży w Gut Saathain.

Po raz kolejny Starostwo Powiatowe w Raciborzu zorganizowało wyjazd na warsztaty, które nie tylko były okazją do wspólnego tworzenia, rozwoju kreatywności, ale szansą na poznanie innych kultur i ludzi, poszerzenie horyzontów, a także wspólną zabawńę. Dyrektorem artystycznym przedsińęwzińęcia i pomysłodawcą tematów podczas warsztatów był jak co roku Ararat Haydeyan, wybitny artysta i architekt pochodzenia armeńskiego, mieszkający i pracujący od wielu lat w Niemczech. Każdy dzień wypełniony był różnorodnymi zadaniami. Młodzież podejmowała mińędzy innymi takie zagadnienia plastyczne, jak portret, martwa natura, pejzaż, pracowała wspólnie nad projektem „Jesteśmy kolorowi”, a także tworzyła instalacje i bryły w formie 3D. Wśród technik, w których tworzono, wymieniæ można akwarele, malowanie akrylami, rysunek ołówkiem, kredą, pastelami suchymi i olejnymi, gwaszem czy monotypińę. Wieczory wypełnione były wspólnymi wypadami na krńęgle, basen, ogniskami czy mińędzynarodowym gotowaniem. Nie zabrakło również wyjazdu do Drezna, gdzie uczestnicy Tygodnia Sztuki zwiedzili najważniejsze zabytki oraz muzea. Katarzyna Kwiotek, nauczyciel historii sztuki w raciborskim Liceum Plastycznym, oprowadziła po Galerii Starych Mistrzów, mieszczącej sińę w zabytkowym budynku Zwingeru, opowiadając o najważniejszych dziełach sztuki znajdujących sińę w tej sławnej kolekcji. Nastńępnie wszyscy udali sińę do Galerii Nowych Mistrzów, gdzie można było zobaczyæ dzieła sztuki nowoczesnej od romantyzmu po sztukńę współczesną. Te dwie lekcje historii sztuki były wyjątkowe, bo uczennice raciborskiego Liceum Plastycznego miały okazjńę na żywo zobaczyæ dzieła sztuki, o których uczą sińę na co dzień w szkole. Warto dodaæ, że dzińęki temu, iż opiekunem grupy młodzieży z Armenii był współczesny artysta – malarz, twórca instalacji i sztuki konceptualnej, Gagik Charchyan, który cierpliwie tłumaczył zawiłe ścieżki współczesnej sztuki na przykładzie znajdujących sińę w muzeum dzieł, również i wytwory sztuki najnowszej przestały byæ dla młodzieży obce i zagadkowe. Dokumentacją fotograficzną całego przedsińęwzińęcia zajńęła sińę Gabriela Habrom-Rokosz, która nie tylko przygotowała materiał zdjńęciowy oraz zaprezentowała swoje prace na wystawie, ale przez cały tydzień pracowała z młodzieżą, organizując mini-warsztaty fotograficzne, które rozwijały zagadnienia poruszane w przedmiocie ‘podstawy fotografii i filmu’, którego uczniowie Liceum Plastycznego uczą sińę pod jej kierunkiem.

Warto podkreśliæ, że raciborzanie nie tylko pokazali podczas wernisażu liczne prace, powstałe w ramach warsztatów, ale zajńęli sińę oprawą artystyczną wernisażu: Karolina Kurzeja śpiewała, Katarzyna Kwiotek grała na skrzypcach, a Katarzyna Słowiak tańczyła. Rozbrzmiewała zarówno muzyka klasyczna, jak i filmowa oraz rozrywkowa, obok Fryderyka Chopina, którego Nokturn Es-dur jako wyraźny polski akcent zainaugurował wernisaż, można było usłyszeæ m. in. utwory Ennio Morricone czy Fine Frenzy. Podczas wernisażu uczestnikom wrńęczono pamiątki ufundowane przez Starostwo Powiatowe Elbe -Elster, a wydarzenie uświetnili swoją obecnością m.in. przedstawiciele raciborskiego powiatu na czele ze Starostą Ryszardem Winiarskim

Fotorelacja z warsztatów autorstwa Gabrieli Habrom-Rokosz na szkonym Facebooku.

 

Archiwa
%d bloggers like this: