Wykład o Brazylii i Argentynie na Uniwersytecie Jagiellońskim

Obrazy newsów: uj_geogr.jpg

12 grudnia 2016 r. młodzież naszej szkoły ponownie uczestniczyła w prelekcji przeprowadzonej przez pracownika naukowego Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. To kolejna wizyta w gmachu tej uczelni, na terenie nowego kampusu. Celem tych, ośmioletnich już, spotkań  jest dążenie do podwyższania  efektywności uczenia sińę i, tym samym,  nauczania geografii w naszej szkole.
Brazylia – ziemia kontrastów, Argentyna – kraj yerba mate, to temat wykładu, w którym prowadzący –  prof. dr hab. Zygmunt Górka  zaprezentował  szerokie spektrum interesujących zagadnień. Wińęcej w rozwinińęciu newsa.

12 grudnia 2016 r. młodzież naszej szkoły ponownie uczestniczyła w prelekcji przeprowadzonej przez pracownika naukowego Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. To kolejna wizyta w gmachu tej uczelni, na terenie nowego kampusu. Celem tych, ośmioletnich już, spotkań  jest dążenie do podwyższania  efektywności uczenia sińę i, tym samym,  nauczania geografii w naszej szkole.
Brazylia – ziemia kontrastów, Argentyna – kraj yerba mate, to temat wykładu, w którym prowadzący –  prof. dr hab. Zygmunt Górka  zaprezentował  szerokie spektrum interesujących zagadnień.

Powoli,  scalając  tradycyjne postrzeganie Ameryki Południowej (ze wszystkimi jej pozytywnymi i negatywnymi stereotypami) z pierwiastkami zaczerpnińętymi z subkultury afrykańskiej i europejskiej, odsłaniał nam specyfikńę społeczno-polityczną i kulturową obu państw.  Różnorodnośæ w doborze zagadnień czyniła ten wykład szczególnie ciekawym, pozwalając zrozumieæ fenomen Brazylii i Argentyny, na który składa sińę obok skomplikowanej historii tychże państw, droga jaką pokonali ich mieszkańcy od momentu zniesienia niewolnictwa aż po chwilńę obecną. Interesujące spojrzenie na problematykńę obu krajów, w kontekście aktualnej sytuacji  społeczno – politycznej, pozwala lepiej poznaæ złożonośæ ukazanych zagadnień. Zachńęca do penetrowania zasobów bibliotecznych, nie tylko przez pryzmat narodowych tańców (samby, tanga), karnawału czy piłki nożnej, ale przede wszystkim głńębszego spojrzenia na kraje Iberoameryki z perspektywy współczesnych problemów, z którymi im przyszło sińę zmierzyæ. Uczestnictwo w wykładach, bńędących czńęścią projektu realizowanego w ramach studyjnych spotkań z pracownikami naukowymi UJ, stanowi dla wielu maturzystów niezwykle pomocną wskazówką w kształtowaniu ich właściwych wyborów. 

W programie wyjazdu znalazł sińę również  spacer po Rynku Głównym, na którym odbywał sińę przepińękny jarmark bożonarodzeniowy, z licznymi drewnianymi kramami zachńęcającymi nas do zakupu nietuzinkowych prezentów świątecznych.

Obrazy newsów: uj_geogr_2.png 

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Archiwa
%d bloggers like this: