Wyniki egzaminu maturalnego

Obrazy: swiadectwo_maturalne.jpg

Jutro, tj. 5 lipca 2016 r. od godz. 12:00 w salach wyznaczonych na parterze szkoły zapraszamy maturzystów oraz osoby upoważnione po odbiór wyników egzaminu maturalnego i świadectw dojrzałości.  

5 lipca od godz. 0000 uruchomiony zostanie na stronie www.oke.jaworzno.pl SERWIS umożliwiający zdającym indywidualne zapoznanie sińę z wynikami egzaminu. Obowiązują loginy i hasła przekazane przez dyrektorów szkół zdającym w lutym bieżącego roku. Dyrektorzy szkół posiadają dostńęp do danych logowania i mogą je Państwu przekazaæ ponownie, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Pełny komunikat dotyczący wyników maturalnych na stronie OKE Jaworzno.

Uwaga! W sekretariacie szkoły są do odbioru dokumenty złożone przy rekrutacji – dotyczy maturzystów, którzy ich jeszcze nie odebrali:)

Archiwa
%d bloggers like this: