Konkurs mikołajkowy

Obrazy newsów: mikolajek2015.png

ZSO nr 1 w Raciborzu zaprasza serdecznie uczniów klas III szkół podstawowych do udziału w drugiej edycji MIÊDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O MIKOŁAJKU I JEGO AUTORACH: RENE GOSCINNYM I JEAN-JACQUES SEMPE.

Termin zgłoszeń upływa 21 listopada 2016 r., a sam konkurs odbńędzie sińę 1 grudnia 2016 r. w auli ZSO nr 1 w Raciborzu, ul. Kasprowicza 11.

UWAGA! Z pozycji podanych w punkcie 5. Regulaminu można wybraæ jedną lub dwie w taki sposób, by dzieci poznały Mikołajka i jego rodzinńę oraz potrafiły nazwaæ i scharakteryzowaæ głównych bohaterów. 

REGULAMIN

Konkurs mikołajkowy

Obrazy newsów: mikolajek_konkurs_2015.jpg

W dniu 7.12.2015 r. odbył sińę imieninowy konkurs mikołajkowy poświńęcony Le Petit Nicolas René Gościnnego i Jean-Jacques’a Sempé. I edycjńę organizator konkursu, ZSO nr 1 w Raciborzu, skierował do uczniów klas III raciborskich szkół podstawowych. Wińęcej w rozwinińęciu newsa.

Obrazy newsów: mikolajek_konkurs_2015.jpg W dniu 7.12.2015 r. odbył sińę imieninowy konkurs mikołajkowy poświńęcony Le Petit Nicolas René Gościnnego i Jean-Jacques’a Sempé. I edycjńę organizator konkursu, ZSO nr 1 w Raciborzu, skierował do uczniów klas III raciborskich szkół podstawowych

Trzecioklasiści, w dwuosobowych drużynach, odpowiadali na pytania nie tylko ze znajomości całej serii o Mikołajku, ale również z ekranizacji filmowych poświńęconych temu bohaterowi i jego paczce. Wśród zadań pojawiły sińę także æwiczenia trudniejsze, nawiązujące do wersji francuskojńęzycznej Mikołajka.

Zwycińęzcą konkursu została drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Raciborzu. Kolejne miejsca przypadły Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu nr 1 w Raciborzu oraz Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu.

Zwycińęskie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Instytut Francuski w Polsce oraz Polskie Stowarzyszenie Europa Jńęzyków i Kultur.

Zdjńęcia: Weronika Krupa.

Konkurs mikołajkowy

Obrazy newsów: mikolajek2015.png

ZSO nr 1 w Raciborzu zaprasza serdecznie uczniów klas III szkół podstawowych do udziału w konkursie mikołajkowym. Termin zgłoszeń upływa 23 listopada 2015 r., a sam konkurs odbńędzie sińę 7 grudnia 2015 r.

REGULAMIN

Archiwa
%d bloggers like this: