Rozstrzygnińęcie konkursu "Humanistyczny umysł ścisły"

Obrazy newsów: konkurs_hm_news.png

Pod koniec października w naszej szkole został przeprowadzony konkurs „Humanistyczny umysł ścisły”. Konkurs składał sińę z dwóch czńęści: historycznej oraz matematycznej. W konkursie wzińęło udział 11 uczniów gimnazjum: Szymon Folp z kl. II g1, Anna Ładak z kl. II g1, Michał Nosal z kl. II g1, Julia Fulneczek z kl. Ig2, Maria Kazimierczak z kl. I g2, Aleksandra Wójcik z kl. II g2, Julia Maślanka z kl.III g1, Philipp Fuchs z kl. I g2, Hanna Gronowicz z kl. I g1, Viktoria Galli z kl. II g2 oraz Paweł Wydra z kl. III g2.  Za zdobycie odpowiedniej ilości punktów można było zdobyæ ocenńę celującą z matematyki i historii lub ocenńę bardzo dobrą z matematyki i historii.  Z przyjemnością informujemy, że po sprawdzeniu prac oceny celujące zdobyli: Maria Kazimierczak, Aleksandra Wójcik, Julia Maślanka, Hanna Gronowicz, Anna Ładak i Paweł Wydra. Oceny bardzo dobre zdobył Philipp Fuchs. Uczniom serdecznie gratulujemy!

Archiwa
%d bloggers like this: