Sześæ dni pobytu Francuzów w Raciborzu

Obrazy newsów: wymiana_2016_news.jpg

W dniach 1-7.04.2016 r. już po raz 25 grupy młodzieży francuskiej i polskiej spotkały sińę w ramach wymiany prowadzonej przez naszą szkołńę i Liceum Ogólnokształcące Raymonda Loewy’ego z La Souterraine z centralnej Francji. Wińęcej w rozwinińęciu newsa.

Obrazy newsów: wymiana_2016_news.jpg

W dniach 1-7.04.2016 r. już po raz 25 grupy młodzieży francuskiej i polskiej spotkały sińę w ramach wymiany prowadzonej przez naszą szkołńę i Liceum Ogólnokształcące Raymonda Loewy’ego z La Souterraine z centralnej Francji

Grupa licząca 30 uczniów oraz 3 opiekunów dotarła do Raciborza po długiej podróży w godzinach nocnych i rozpoczńęła weekend z rodzinami korespondentów. Program przez nich zaproponowany był naprawdńę bogaty: Wrocław, Warszawa, Kraków, krńęgle, jazda konna…

W poniedziałek młodzi Francuzi wyruszyli na zwiedzanie dawnego obozu koncentracyjnego w Oświńęcimiu.

Obrazy newsów: wymiana_2016_05.jpg

Wtorek, nawet jeśli na miejscu, był pełen wrażeń, wesołej zabawy i zdrowej rywalizacji sportowej. Od samego rana w auli szkoły,  grupa polska przygotowała spotkanie z Dyrektorem szkoły, krótki program artystyczny, quiz wiedzy o Polsce i tradycyjny poczńęstunek.

Obrazy newsów: wymiana_2016_03.jpg

Obrazy newsów: wymiana_2016_04.jpg

Obrazy newsów: wymiana_2016_06.jpg

Nastńępnie uczniowie uczestniczyli w zajńęciach lekcyjnych oraz I turnieju sportowym zorganizowanym przez nauczycieli wychowania fizycznego. Na koniec dnia wyruszyli na grńę miejską mającą na celu odwiedzenie głównych punktów kulturalnych Raciborza.

Obrazy newsów: wymiana_2016_02.jpg

Obrazy newsów: wymiana_2016_01.jpg

Obrazy newsów: wymiana_2016_07.jpg

Obrazy newsów: wymiana_2016_08.jpg

http://www.naszraciborz.pl/site/art/3-kultura-i-edukacja/0-/49216-francuska-mlodziez-z-wizyta-w-raciborzu.html

Kolejny dzień upłynął na zwiedzaniu Krakowa oraz kopalni soli w Bochni.

Obrazy newsów: wymiana_2016_10.jpg

W czwartek młodzi Francuzi wzińęli udział w zajńęciach jńęzyka polskiego. Pomysł gotowania po polsku bardzo przypadł im do gustu jako forma nauki jńęzyka obcego.

Pobyt w Raciborzu zakończyła wizyta na Zamku Piastowskim.

Odjazd grupy francuskiej był momentem pełnym wzruszeń, gdyż dwa tygodnie spńędzone razem z rówieśnikami z Polski tu na miejscu, czy rok temu w La Souterraine pozwoliły na zawiązanie wińęzi przyjaźni, odkrycie nowych miejsc, poznanie nowych ludzi i kultur. Przyjaźnie te zostaną z pewnością przypieczńętowane letnimi wyjazdami młodzieży polskiej na zaproszenie rodzin francuskich.

Organizatorzy wymiany: Joanna Kazimierczak, Małgorzata Sokołowska, Leszek Radaj i Piotr Michalak pragną serdecznie podzińękowaæ rodzinom goszczącym grupńę francuską za ciepłe przyjńęcie, zaangażowanie oraz wspaniałe pomysły, a także nauczycielom wychowania fizycznego i jńęzyka polskiego za zorganizowanie zajńęæ w trakcie pobytu młodzieży z La Souterraine. 

Obrazy newsów: wymiana_2016.jpg

Archiwa
%d bloggers like this: