Wiedeńskie Centrum Spotkań QUO VADIS prezentuje

Obrazy newsów: quo_vadis.jpg Jeśli w nablizszym czasie zawitacie do Wiednia, to wiedeńska galeria “Quo Vadis” w okresie od 14 września do 18 października 2016 zaprasza na wystawńę fotografii “BETRACHTUNGEN – zwischen Dokument und Kreation” autorstwa Gabrieli Habrom-Rokosz i Adama Rokosz OP. Autorzy, uprawiając tńę samą dyscyplinńę sztuki, zamykają w kadrze obrazy fotograficzne o odmiennym wyrazie. Podwójna ekspozycja prezentuje dwa różne spojrzenia na otaczającą rzeczywistośæ, stanowiącą źródło inspiracji. Wińęcej w rozwinińęciu newsa.
Obrazy newsów: quo_vadis.jpg Jeśli w nablizszym czasie zawitacie do Wiednia, to wiedeńska galeria “Quo Vadis” w okresie od 14 września do 18 października 2016 zaprasza na wystawńę fotografii “BETRACHTUNGEN – zwischen Dokument und Kreation” autorstwa Gabrieli Habrom-Rokosz i Adama Rokosz OP.Autorzy, uprawiając tńę samą dyscyplinńę sztuki, zamykają w kadrze obrazy fotograficzne o odmiennym wyrazie. Podwójna ekspozycja prezentuje dwa różne spojrzenia na otaczającą rzeczywistośæ, stanowiącą źródło inspiracji.

Fotografie Gabrieli Habrom-Rokosz są rezultatem uważnej obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie. Autorka podejmuje temat roli inspiracji obrazotwórczych zawartych w siłach rządzących przyrodą – bńędących obrazem życia, a objawiających sińę w natchnieniu twórczym fotografika. Zamykając w kadrze drobne obiekty, stanowiące świadectwo-dokument upływającego czasu, wskazuje odbiorcy na specyficzne spektrum barw, tworzące unikatowe formy. Każda indywidualna praca zawiera określony problem filozoficzny.

Obrazy newsów: quo_vadis_gabriela_habrom-rokosz1.jpg

Preferując malarskie środki wyrazu artystycznego, Gabriela Habrom-Rokosz próbuje zwróciæ uwagńę na filozoficzny sens zawarty w danej fotografii. Wielokrotnie powracający motyw śmierci i odradzającego sińę życia, podkreśla fakt priorytetowego traktowania aspektu proekologicznego w swojej twórczości. Poprzez fotograficzne zbliżenia, odsłania odbiorcy arcydzieła Natury ukryte w kruchości i niezwykle misternej konstrukcji detali, bńędących kluczem do rozwiązania nie tyle zaproponowanej formy estetycznej obrazu fotograficznego, co jego symbolicznej treści.

            Dominikanin Adam Rokosz OP – absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Raciborzu – postrzega fotografińę jako “element historii, którą widzimy i odczuwamy”. W trakcie licznych podróży próbuje uchwyciæ istotńę chwili w której serce, oko i rozum spotykają sińę na jednej linii. Na czarno-białych (rzadko barwnych) fotografiach dokumentuje spotkania z drugim człowiekiem w przypadkowych miejscach, ale szczególnym momencie. Zatwierdzając spustem migawki wybór określonego kadru, wypowiada przysłowiowe “tak”, osiągając tym samym harmonińę postrzeganego obrazu rzeczywistości z własnymi emocjami, własnym systemem wartości i własną wiarą.

Obrazy newsów: quo_vadis_adam_rokosz.jpg

W jubileuszowym roku 800 – lecia Zakonu Dominikanów, prezentowana w Centrum Spotkań “Quo Vadis” wystawa jest kolejnym wyzwaniem po serii zrealizowanych już wystaw w Polsce (Racibórz, Rudy, Głubczyce, Katowice, Wodzisław śląski), Austrii (Wiedeń) i Niemczech (Kitzingen, Fryburga, Ratyzbona). Zwieńczeniem wystaw jubileuszowych pod koniec 2016 roku bńędzie “Inkarnacja” w rzymskiej bazylice Santa Sabina na Awentynie, gdzie na pińęciu wielkoformatowych fotografiach zobrazowany zostanie powyższy problem.

            Wiedeńska ekspozycja – stanowi kompozycjńę złożoną z wybranych prac wieloczńęściowych projektów – powstałych na przestrzeni kilkunastu lat w różnych zakątkach Europy.

ZAPROSZENIE NA WYSTAWÊ

 

Archiwa
%d bloggers like this: