Wyniki X Powiatowego Konkursu Wiedzy o Społeczeństwie

Obrazy newsów: konkurs_wos_2016.jpg

W środńę 23 marca  br. w I LO w Raciborzu odbył sińę Jubileuszowy X Powiatowy konkurs Wiedzy o Społeczeństwie  „Demokracja – Samorząd – Prawo” dla uczniów klas I – III gimnazjów miasta i powiatu raciborskiego. Temat 10. edycji to „1050 rocznica chrztu Polski. Relacje państwo- Kościół w Polsce po 1945”. Szczegóły w rozwinińęciu newsa.

Obrazy newsów: konkurs_wos_2016.jpg W środńę 23 marca  br. w I LO w Raciborzu odbył sińę Jubileuszowy X Powiatowy konkurs Wiedzy o Społeczeństwie  „Demokracja – Samorząd – Prawo” dla uczniów klas I – III gimnazjów miasta i powiatu raciborskiego. Temat 10. edycji to „1050 rocznica chrztu Polski. Relacje państwo- Kościół w Polsce po 1945”.

Patronami jak co roku byli: Prezydent Mirosław Lenk i Starosta Raciborski Ryszard Winiarski. Patronem 10. edycji był Biskup Opolski ks. Andrzej Czaja. O zwycińęstwo walczyli uczniowie nastńępujących gimnazjów: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 3, Gimnazjum z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa  Sportowego, Gimnazjum Dwujńęzycznego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, Gimnazjum z Kuźni Raciborskiej oraz z Pietrowic Wielkich. Ogółem 24 uczniów.

W pierwszej czńęści uczestnicy wypełniali test, po czym – po poczńęstunku – otrzymali dyplomy uczestnictwa oraz drobne prezenty.

Nastńępnie głos zabrali: reprezentant ks. Biskupa, ks. dr Marcin Wilczek, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu oraz Katarzyna Dutkiewicz, dyrektor Biura Poselskiego Posła do Parlamentu Europejskiego Bolesława Piechy, który dla zdobywców 1 i 2 miejsca przygotował zaproszenia do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

Po czńęści ustnej poznano laureatów, którymi zostali:

1 miejsce – Katarzyna Flegel, Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich, opiekun mgr Łukasz Kąś

2 miejsce – Marcel Wawerka, Gimnazjum nr 1 w Raciborzu, opiekun  mgr Ewa Kieś- Lesik

3 miejsce – Wiktoria Kopczyńska, Gimnazjum Dwujńęzyczne w ZSO nr 1 w Raciborzu, opiekun mgr Bogdan Depta

4 miejsce – Mateusz Błachut, Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich, opiekun mgr Łukasz Kąś

5 miejsce – Piotr Baron, Gimnazjum w Kuźni Raciborskiej, opiekun mgr Arkadiusz Mróz

Zwycińęzcy otrzymali cenne nagrody (sprzńęt elektroniczny i książki).

Konkurs przygotował i przeprowadził Krystian Łyczek, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w I LO w Raciborzu przy pomocy Młodzieżowej Rady Miasta Racibórz.

Obrazy newsów: konkurs_wos_2016_1.jpg

Obrazy newsów: konkurs_wos_2016_2.jpg

Obrazy newsów: konkurs_wos_2016_3.jpg

Obrazy newsów: konkurs_wos_2016_4.jpg

Obrazy newsów: konkurs_wos_2016_5.jpg

Obrazy newsów: konkurs_wos_2016_6.jpg

Wińęcej zdjńęæ w raciborskich mediach.

Archiwa
%d bloggers like this: