Rozstrzygnińęcie konkursu "1050 lat Chrztu Polski"

Obrazy newsów: konkurs_chrzest.jpg

W środńę 22 czerwca 2016 roku w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu odbyło sińę uroczyste rozstrzygnińęcie Konkursu Plastycznego 1050 LAT CHRZTU POLSKI, który odbywał sińę pod patronatem Posła do Parlamentu Europejskiego Bolesława Piechy oraz Starosty Raciborskiego Ryszarda Winiarskiego.  W konkursie udział wzińęło 53 uczestników ze szkół powiatu raciborskiego oraz powiatów ościennych. Reprezentowali oni takie szkoły jak Liceum Plastyczne w Raciborzu, I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Raciborzu, Gimnazjum z Oddziałami Dwujńęzycznymi w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, Gimnazjum nr 1 w Wodzisławiu śląskim, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu czy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bieńkowicach. Organizatorem Konkursu był Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, a jego koordynatorem Katarzyna Kwiotek, nauczyciel historii sztuki w ZSO nr 1. Wińęcej w rozwinińęciu newsa.

Obrazy newsów: konkurs_chrzest.jpg

W środńę 22 czerwca 2016 roku w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu odbyło sińę uroczyste rozstrzygnińęcie Konkursu Plastycznego 1050 LAT CHRZTU POLSKI. W Powiatowym Konkursie Plastycznym 1050 LAT CHRZTU POLSKI, odbywającym sińę pod patronatem Posła do Parlamentu Europejskiego Bolesława Piechy oraz Starosty Raciborskiego Ryszarda Winiarskiego, wzińęło udział 53 uczestników ze szkół powiatu raciborskiego oraz powiatów ościennych. Reprezentowali oni takie szkoły jak Liceum Plastyczne w Raciborzu, I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Raciborzu, Gimnazjum z Oddziałami Dwujńęzycznymi w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, Gimnazjum nr 1 w Wodzisławiu śląskim, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu czy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bieńkowicach. Organizatorem Konkursu był Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, a jego koordynatorem Katarzyna Kwiotek, nauczyciel historii sztuki w ZSO nr 1.

Organizacja Konkursu była możliwa dzińęki zaangażowaniu Katarzyny Dutkiewicz, radnej Powiatu Raciborskiego, a zarazem dyrektor Biura Posła do Parlamentu Europejskiego Bolesława Piechy, a także uczniów z I LO. Wydarzenie poprowadził uczeń kl. 2 MF Tomasz Sitek, „Tango na głos, orkiestrńę i jeszcze jeden głos” autorstwa Grzegorza Tomczaka, z repertuaru Maryli Rodowicz zaśpiewała Julia Georges z klasy I BC, zaś Bartłomiej Strózik i Tomasz Bednarski z kl. 2 MF zadbali o nagłośnienie. Podczas uroczystości odczytano list gratulacyjny europosła Bolesława Piechy, skierowany do uczestników Konkursu, swoje przemówienie wygłosił również dyrektor ZSO nr 1, Wojciech Janiczko. Po rozdaniu nagród otwarto wystawńę wyróżnionych w konkursie prac, które niedługo bńędzie można zobaczyæ również online na stronie szkoły.

Jury w składzie:

dr Gabriela Habrom-Rokosz – wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, kierownik Zakładu Fotografii i Multimediów w Instytucie Studiów Edukacyjnych i Sztuki PWSZ w Raciborzu, nauczyciel fotografii w Liceum Plastycznym w Raciborzu

mgr Michał Sitek – nauczyciel projektowania oraz technik graficznych w Liceum Plastycznym w Raciborzu

mgr Agnieszka Chmielecka – plastyk, nauczyciel w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu

postanowiło przyznaæ nastńępujące nagrody i wyróżnienia:

 

1 miejsce: Weronika Rzerzacz, Liceum Plastyczne w Raciborzu, opiekun Martyna Rejner

2 miejsce: Anna Kłos, Liceum Plastyczne w Raciborzu, opiekun Martyna Rejner

3 miejsce: Magdalena Jaskot, Liceum Plastyczne w Raciborzu, opiekun Martyna Rejner

 

Laureaci 1-3 miejsca zdobyli nagrodńę w postaci wyjazdu do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, ufundowaną przez Europosła Bolesława Piechńę.

Jury przyznało również dwa wyróżnienia 1 stopnia. Nagrody specjalne w tej kategorii ufundowane zostały przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu oraz Dyrektora ZSO nr 1 w Raciborzu, pana Wojciecha Janiczkńę, a otrzymali je:

Adam Kandora, Liceum Plastyczne w Raciborzu, opiekun Martyna Rejner

Mateusz Bulenda, Liceum Plastyczne w Raciborzu, opiekun Martyna Rejner

Ponadto Jury przyznało wyróżnienia, a nagrodzeni uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu:

Paulina Rzeźnik, Liceum Plastyczne w Raciborzu, opiekun Martyna Rejner

Agnieszka Wardńęga, Liceum Plastyczne w Raciborzu, opiekun Martyna Rejner

Kamila Kruczek, Liceum Plastyczne w Raciborzu, opiekun Martyna Rejner

Dorota Maciaszek, Liceum Plastyczne w Raciborzu, opiekun Martyna Rejner

Agnieszka Kowalska, Liceum Plastyczne w Raciborzu, opiekun Martyna Rejner

Daria Szemiel, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, opiekun Barbara Szymczyna

Jakub Kowol, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu, opiekun Barbara Stawinoga

Karol Błaszczok, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu, opiekun Barbara Stawinoga

Weronika Twardzik, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu

Justyna Liszka, I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Raciborzu, opiekun Katarzyna Kwiotek

Magdalena Kleszczyńska, I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Raciborzu, opiekun Katarzyna Kwiotek.

Fotorelacja na szkolnym Facebooku.

Rozstrzygnińęcie Konkursu "1050 LAT CHRZTU POLSKI"

Obrazy newsów: konkurs_chrzest_polski.jpg Zapraszamy na uroczyste rozstrzygnińęcie Powiatowego Konkursu Plastycznego 1050 LAT CHRZTU POLSKI. Rozstrzygnińęcie Konkursu i rozdanie nagród odbńędzie sińę w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, ul. Kasprowicza 11, w środńę 22 czerwca 2016 r. o godz. 10.00.
Archiwa
%d bloggers like this: