Atuty szkoły

Kasprowicz, czyli Jedynka z pasją!

Nasza szkoła ma już 75 lat! Ma wielu absolwentów, którzy z wdzięcznością myślą o tym, co im dała Jubilatka.
Szkoła wciąż się zmienia. Od 10 lat w jej skład wchodzi nie tylko I Liceum Ogólnokształcące, ale także Liceum Sztuk Plastycznych.
Obie placówki dają średnie wykształcenie ogólne, ta druga dodatkowo ─ wykształcenie zawodowe potwierdzone dyplomem.
Ambicją szkoły jest dążenie do osiągania jak najlepszych wyników dydaktycznych.
Dbamy o odpowiednie wychowanie i wszechstronny rozwój młodzieży.
Chcemy, aby nasi uczniowie sumiennie wypełniali swoje obowiązki, dokonywali odpowiedzialnych wyborów i dobrze radzili sobie w dynamicznie rozwijającym się świecie.
Wiele wymagamy, ale staramy się także dostosować do potrzeb uczniów.

Warto wybrać ZSO nr 1 ze względu na:

wysoki, utrzymywany od lat poziom nauczania, który potwierdzają wyniki egzaminów zewnętrznych,

sukcesy w konkursach i olimpiadach,

odsetek pomyślnych rekrutacji na studia na uczelniach państwowych i prywatnych,

różnorodne formy prowadzenia zajęć lekcyjnych i dodatkowych: wycieczki przedmiotowe, warsztaty, projekty multimedialne, spotkania z ludźmi nauki i kultury, międzynarodowe wymiany młodzieży, współpracę z uczelniami,

ofertę edukacyjną dostosowaną do potrzeb rynku pracy, przygotowującą do podjęcia studiów na atrakcyjnych kierunkach,

indywidualne podejście do każdego ucznia, zarówno zdolnego, jak i tego z trudnościami w nauce,

wsparcie pedagogiczne i psychologiczne, pomoc w pozyskiwaniu stypendiów,

skutecznie realizowany program wychowawczy, zmierzający do stworzenia optymalnych warunków do rozwoju uczniów,

bogatą, systematycznie modernizowaną bazę.