PRACOWNIA FOTOGRAFII

nauczyciele prowadzący:

dr Gabriela Habrom-Rokosz, mgr Agnieszka Orlik

 

Programy zajęć realizowane w ramach przedmiotów: podstawy fotografii i filmu oraz fotografia artystyczna umożliwiają uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu historii fotografii i filmu, techniki i technologii tworzenia klasycznego oraz cyfrowego obrazu fotograficznego. Profesjonalnie wyposażona baza dydaktyczna: studio fotograficzne, ciemnia, pracownia komputerowa i audiowizualna sala dydaktyczna, stwarzają warunki do stosowania innowacyjnych metod nauczania. Priorytetowo traktowane jest kształcenie warsztatowe, tj. podczas sesji fotograficznych w studio i plenerze oraz odkrywania tajników fotografii w ciemni fotograficznej. Indywidualizacja procesu kształcenia oraz pozytywna motywacja w formie organizacji wystaw efektów kształcenia sprzyja rozwojowi kreatywności uczniów.  Działania te pozwalają na gruntowne przygotowanie uczniów do podjęcia pracy, jak również do dalszej nauki na poziomie akademickim.

GALERIA FOTOGRAFII

WIZYTA W PRACOWNI

PLENERY

 

Wybierz kategorię