Bliżej sztuki

Obrazy newsów: asp.jpg

Bliżej sztuki, czyli warsztaty twórcze w pracowniach specjalistycznych Akademii Sztuk Pińęknych w Katowicach z udziałem uczniów Liceum Plastycznego w Raciborzu odbyły sińę 19 lutego br.

Szczegóły w rozwinińęciu newsa.

Foto-relacja w Galerii.

Obrazy newsów: asp.jpg

Bliżej sztuki, czyli warsztaty twórcze w pracowniach specjalistycznych Akademii Sztuk Pińęknych w Katowicach z udziałem uczniów Liceum Plastycznego w Raciborzu odbyły sińę 19 lutego br.

Odkrywanie tajników sztuki i poznawanie jej wartości drogą praktycznego działania oraz obcowanie z nią na co dzień, to główne metody kształcenia w raciborskim Liceum Plastycznym. W czasach nadprodukcji obrazów – nie zawsze tworzonych świadomie, lecz coraz czńęściej “mechanicznie” – jak również nieustannego wzrostu tempa życia, a wraz z nim spadku jakości, solidne wykształcenie wydaje sińę szczególnie ważne.

Biorąc pod uwagńę powyższe kwestie, prowadzący pracownie artystyczne starają sińę zapewniæ młodzieży szeroki dostńęp do wiedzy specjalistycznej poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach aktywności, takich jak: plenery malarskie i fotograficzne, warsztaty twórcze, spotkania autorskie w pracowniach mistrzów, udział w wernisażach wystaw oraz ich organizowanie. Zdobywanie konkretnych umiejńętności, niezbńędnych w przyszłej pracy, tj. posługiwanie sińę nowoczesnymi narzńędziami z zakresu szeroko pojmowanej grafiki i fotografii, projektowania graficznego, rysunku, malarstwa czy rzeźby, to podstawa dobrego warsztatu.

            19 lutego br. uczniowie Liceum Plastycznego mieli okazjńę poznaæ twórczą atmosferńę Akademii Sztuk Pińęknych w Katowicach. Bogaty program warsztatów realizowanych pod kierunkiem kadry profesorskiej pozwolił młodzieży na konfrontacjńę teorii z praktyką. Uczniowie realizujący program na specjalności: GRAFIKA WARSZTATOWA, mieli okazjńę wysłuchaæ wykładu (z pokazem i analizą konkretnych prac) na temat różnych technik graficznych oraz zapoznaæ sińę z technologią litografii oraz sitodruku. Natomiast uczniowie realizujący program na specjalności: FOTOGRAFIA, uczestniczyli w warsztatach fotograficznych (fotografia portretowa), filmowych, multimedialnych i intermedialnych. Kilka godzin spńędzonych w twórczej atmosferze, oglądanie efektów działalności artystycznej wykładowców i studentów oraz podejmowanie samodzielnych prób w specjalistycznych pracowniach pod okiem mistrzów z pewnością pozostawi trwały ślad w pamińęci uczniów i przyczyni sińę do ich rozwoju. 

Foto-relacja autorstwa: dr Gabrieli Habrom-Rokosz i Patrycji Piechuli.

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: