Egzamin DELF B1

Obrazy: delf_200x139.jpg Wszystkim uczennicom klasy 3 FN, które przystąpiły i zdały w sesji zimowej egzamin DELF B1 z bardzo wysokimi wynikami – gratulujemy! Egzamin składał sińę z czterech czńęści: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, wypowiedzi pisemnej i wypowiedzi ustnej. Oficjalne zaświadczenia zostaną wrńęczone jeszcze przed maturą:)
Wybierz kategorię

Nasze archiwalne artykułu
%d bloggers like this: