IX Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów

Bartłomiej Strózik – uczeń klasy 3g1 Gimnazjum z Oddziałami Dwujńęzycznymi im. Eichendorffa uzyskał tytuł finalisty IX Olimpiadzie Matematycznej Gimnazjalistów. Zawody III stopnia odbyły sińę w dniach 15 i 16 marca 2014 roku w Warszawie. Opiekunką ucznia jest pani Małgorzata Szewczuk – nauczycielka matematyki.

Serdecznie gratulujemy Bartkowi!

Tytuł finalisty OMG uprawnia go do przyjńęcia do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów, Bartek ma też zapewnioną ocenńę celującą z matematykiLaughing

Wińęcej w rozwinińęciu newsa.

Bartłomiej Strózik – uczeń klasy 3g1 Gimnazjum z Oddziałami Dwujńęzycznymi im. Eichendorffa uzyskał tytuł finalisty IX Olimpiadzie Matematycznej Gimnazjalistów. Zawody III stopnia odbyły sińę w dniach 15 i 16 marca 2014 roku w Warszawie. Opiekunką ucznia jest pani Małgorzata Szewczuk – nauczycielka matematyki.

Serdecznie gratulujemy Bartkowi!

Tytuł finalisty OMG uprawnia go do przyjńęcia do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów, Bartek ma też zapewnioną ocenńę celującą z matematykiLaughing

 

Zanim Bartłomiej uzyskał kwalifikacje do ścisłego finału olimpiady, pomyślnie przeszedł szkolne eliminacje zawodów, przeprowadzone w formie korespondencyjnej oraz za pomocą testu. Nastńępnym krokiem był II etap, który odbył sińę w Bielsku – Białej.

Warto zwróciæ uwagńę, że w konkursie wystartowało łącznie 13288 gimnazjalistów z całej Polski, do finałów dotarło 259 – wśród nich Bartek.

Zadania olimpijskie nie należą do łatwych ani typowych, są to głównie dowody, które należy precyzyjnie opisaæ. Zainteresowani mogą obejrzeæ tegoroczny zestaw na stronie OMG: http://www.omg.edu.pl/uploads/attachments/3etap14.pdf.

Warszawskie finały były bardzo uroczyste i prestiżowe: honorowy patronat nad olimpiadą przyjńęła Małżonka Prezydenta RP – Pani Anna Komorowska, na gali podsumowującej wyniki uczestniczyła i wrńęczała dyplomy laureatom Minister Edukacji Narodowej – Joanna Kluzik-Rostkowska


Wybierz kategorię

%d bloggers like this: