Kolejny sukces Kariny

img_8655.jpg

W dniach 23 – 24 lutego 2013 roku w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Katowicach, odbyły sińę eliminacje okrńęgowe XLIV Olimpiady Jńęzyka Rosyjskiego.W eliminacjach udział wzińęło 41 uczestników z dwóch województw: śląskiego i opolskiego. Uczennica klasy III H Karina Widuch osiągnńęła wynik wyróżniający, który może byæ podstawą do nastńępnego szczebla – eliminacji centralnych w Warszawie.Karina zmagała sińę w czńęści pisemnej z testem gramatycznym, natomiast w czńęści ustnej odpowiadała na wylosowany przez siebie temat. Warto przypomnieæ, że tak wysoki wynik to zasługa zdolności jńęzykowych, wiedzy i konsekwencji uczennicy, która raz w tygodniu przygotowywała sińę do olimpiady na kółku, prowadzonym przez pana Leszka Radaja.

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: