Komiksowo, czyli o komiksach francuskojńęzycznych

Obrazy newsów: komiksowo.jpg

Z inicjatywy nauczycielek jńęzyka francuskiego p. Joanny Kazimierczak i p. Małgorzaty Sokołowskiej w dniu 10 grudnia 2014 r. odbył sińę w naszej szkole pełen atrakcji turniej wiedzy o komiksach francuskojńęzycznych. Uczestniczyły w nim klasy pierwsze i drugie Gimnazjum Dwujńęzycznego. W rywalizacji klas zwycińężyła klasa 2 G1, tuż za nią 1 G2 i 1 G1. Wszystkie zwycińęskie klasy oraz zawodnicy otrzymali pamiątkowe nagrody z Francji oraz dyplomy.

Wińęcej w rozwinińęciu newsa.

Obrazy newsów: komiksowo.jpg Z inicjatywy nauczycielek jńęzyka francuskiego p. Joanny Kazimierczak i p. Małgorzaty Sokołowskiej w dniu 10 grudnia 2014 r. odbył sińę w naszej szkole pełen atrakcji turniej wiedzy o komiksach francuskojńęzycznych. W rywalizacji klas zwycińężyła klasa 2 G1, tuż za nią 1 G2 i 1 G1. Wszystkie zwycińęskie klasy oraz zawodnicy otrzymali pamiątkowe nagrody z Francji oraz dyplomy.

W turnieju wzińęły udział klasy pierwsze i drugie Gimnazjum z Oddziałami Dwujńęzycznymi. Na wstńępie uczestnicy turnieju obejrzeli krótką, ale pouczającą prezentacjńę, a nastńępnie gromkimi brawami nagradzali laureatów konkursu plastycznego o Mikołajku, którzy odbierali swoje nagrody. Zaraz po tym nastąpiła turniejowa rywalizacja. W trakcie czterech rund przedstawiciele klas wykazali sińę nie tylko wiedzą na temat komiksów, ich bohaterów oraz autorów, ale również sprytem, szybkością i odwagą.

Niewielu udało sińę byæ tak szybkim jak Lucky Luc i ułożyæ sprawnie puzzle z mapy Francji. Niewielu również miało odwagńę, by skosztowaæ i rozpoznaæ smak sera pleśniowego, musztardy z Dijon, kremu z kasztanów czy w końcu popularnego croissanta.

Runda specjalna poświńęcona była znanemu wszystkim bohaterowi książek René Goscinny’ego i Jean Jacques Sempé – Mikołajkowi.

Organizatorki dzińękują fotoreporterkom: Agnieszce Kwaśnicy i Sarze Lorenz (Liceum Plastyczne), których zdjńęcia zamieszczamy poniżej:

Obrazy: komiksowo_sara_lorenz_9.jpg

Obrazy: komiksowo_agnieszka_kwasnica_16.jpg

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: