Konkurs "Spiel mit Deutsch"

zw_gdwj.jpg 21 listopada 2012r. odbyła sińę VI edycja Konkursu „Spiel mit Deutsch” zorganizowanego przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców w Raciborzu i Komisjńę do Spraw Kultury i Oświaty przy Zarządzie Województwa.
Uczniowie Gimnazjum z Oddziałami Dwujńęzycznymi zajńęli I miejsce w województwie śląskim.

Wińęcej informacji znajduje sińę w dalszej czńęści newsa.

zw_gdwj.jpg 21 listopada 2012r. odbyła sińę VI edycja Konkursu „Spiel mit Deutsch” zorganizowanego przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców w Raciborzu i Komisjńę do Spraw Kultury i Oświaty przy Zarządzie Województwa.
Uczniowie Gimnazjum z Oddziałami Dwujńęzycznymi zajńęli I miejsce w województwie śląskim.

Uczniowie konkurowali ze sobą w nastńępujących zadaniach:
-rozumienie słuchanego tekstu,
-rozwiązywanie zagadek jńęzykowych,
-pisanie opowiadania,
-przedstawienie skeczu.

Opiekunowie: Emanuela Baron – Tomala, Krystyna Neugebauer, Teresa Kachel


dscn1303_800x450_t2.jpg

Na zdjńęciu od lewej: Karolina Weleda, Daniel Klima, Julia Pendziałek, Dominika Wysocka

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: