Nasz uczeń laureatem V edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Myśli Jana Pawła II

zaj_olrel.jpg

Troska o młodego człowieka i jego rozwój osobowy skłoniły katechetów I Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu do przeprowadzenia etapu szkolnego Olimpiady „Myśli Jana Pawła II”. Olimpiada od samego początku cieszyła sińę wśród uczniów dużym zainteresowaniem. Eliminacje szkolne wyłoniły 2 laureatów, którzy 9.04.2013 roku przystąpili do etapu diecezjalnego w/w olimpiady. Zakres tematyczny olimpiady był bardzo szeroki. Obejmował treśæ homilii Jana Pawła II dotyczącą przykazań, List do Młodych oraz III rozdział Encykliki „Evangelium Vitae”. Wyniki etapu wojewódzkiego były bardzo korzystne dla dwóch uczniów ILO, prowadzonych przez katechetńę ks. Daniela Kasprzaka. Uzyskali najwińększą ilośæ punktów, a tym samym tytuł laureatów etapu wojewódzkiego olimpiady.
Szczegóły znajdują sińę w dalszej czńęści newsa. 

zaj_olrel.jpg

Troska o młodego człowieka i jego rozwój osobowy skłoniły katechetów I Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu do przeprowadzenia etapu szkolnego Olimpiady „Myśli Jana Pawła II”. Olimpiada od samego początku cieszyła sińę wśród uczniów dużym zainteresowaniem. Eliminacje szkolne wyłoniły 2 laureatów, którzy 9.04.2013 roku przystąpili do etapu diecezjalnego w/w olimpiady. Zakres tematyczny olimpiady był bardzo szeroki. Obejmował treśæ homilii Jana Pawła II dotyczącą przykazań, List do Młodych oraz III rozdział Encykliki „Evangelium Vitae”. Wyniki etapu wojewódzkiego były bardzo korzystne dla dwóch uczniów ILO, prowadzonych przez katechetńę ks. Daniela Kasprzaka. Uzyskali oni najwińększą ilośæ punktów, a tym samym tytuł laureatów etapu wojewódzkiego olimpiady.
Szczegóły znajdują sińę w dalszej czńęści newsa. 


„Budujcie i umacniajcie na polskiej ziemi cywilizacjńę miłości: w życiu osobistym, społecznym, politycznym, w szkołach, na uniwersytetach, parafiach, ogniskach rodzinnych. Nie żałujcie na ten cel młodzieńczego wysiłku ani ofiary….”

Jan Paweł II

Proces kształcenia i wychowania w szkole to nie tylko przekazywanie wiedzy i nabywanie kompetencji określonych w podstawie programowej lecz także a może przede wszystkim, troska o kształtowanie osobowości i postaw młodego człowieka. Olimpiada „Myśli Jana Pawła II” w sposób wyjątkowy promuje wartości w wychowaniu, wskazuje znaczenie chrześcijańskiego systemu wartości oraz zachńęca do refleksji.
To właśnie troska o młodego człowieka i jego rozwój osobowy skłoniły katechetów I Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu do przeprowadzenia etapu szkolnego Olimpiady „Myśli Jana Pawła II”.

Olimpiada od samego początku cieszyła sińę wśród uczniów dużym zainteresowaniem. Eliminacje szkolne wyłoniły 2 laureatów, którzy 9.04.2013 roku przystąpili do etapu diecezjalnego w/w olimpiady. Zakres tematyczny olimpiady był bardzo szeroki obejmował treśæ homilii Jana Pawła II dotycząca przykazań, List do Młodych oraz III rozdział Encykliki „Evangelium Vitae”. Wyniki etapu wojewódzkiego były bardzo korzystne dla dwóch uczniów ILO, prowadzonych przez katechetńę ks. Daniela Kasprzaka.  Uzyskali najwińększą ilośæ punktów, a tym samym tytuł laureatów etapu wojewódzkiego olimpiady. Tak wińęc przed Janem Rabczukiem, Maksymilianem Bialdygą otworzyła sińę możliwośæ udziału w finale olimpiady. Także i teraz należało sukcesywnie pogłńębiaæ nauczanie Jana Pawła II, dodatkowo uczniowie musieli poznaæ treśæ I rozdziału Encykliki Veritatis Splendor, List Apostolski Dies Domini oraz orńędzia Papieża skierowane do młodzieży z okazji światowych Dni Młodzieży. Po trudach dokładnej analizy treści papieskiego przesłania w dniach 7-8.06.2013 Jan, pojechał do Białegostoku, aby tam zweryfikowaæ swoją wiedzńę. Po ogłoszeniu wyników okazało sińę, iż chłopiec uzyskał tytuł laureata i zajął II miejsce w V Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Myśli Jana Pawła II”.

Trzeba nadmieniæ tutaj, że statystka Olimpiady przedstawia sińę nastńępująco:
– liczba uczestników eliminacji szkolnych łącznie to 1909 osób z tego 744 osoby to uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Gratulujemy !!!

dsc_4053.jpg

img_4484.jpg

img_4540.jpg

p1010006_600x864.jpg

p1010015_600x801.jpg

p1010016_600x801.jpg

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: