Pisemny egzamin DSD I

dsd.jpg We wtorek 19 marca w naszej szkole został przeprowadzony pisemny egzamin DSD I z jńęzyka niemieckiego, poświadczający znajomośæ jńęzyka na poziomie A2/B1. Do egzaminu przystąpiło 24 uczniów z trzecich klas gimnazjalnych.

 

dsd.jpg We wtorek 19 marca w naszej szkole został przeprowadzony pisemny egzamin DSD I z jńęzyka niemieckiego, poświadczający znajomośæ jńęzyka na poziomie A2/B1. Do egzaminu przystąpiło 24 uczniów z trzecich klas gimnazjalnych.

Egzamin w czńęści pisemnej obejmuje trzy sprawności:

– produkcjńę tekstu – zdający ma za zadanie napisaæ krótki tekst (np. list)

– rozumienie tekstu czytanego – zdający musi odpowiedzieæ na pytania dotyczące podanego tekstu

– rozumienie ze słuchu – zdający odpowiada na pytania do wysłuchanego tekstu.

Czńęśæ pisemna jest wysyłana do Niemiec i tam sprawdzana. Zdając wszystkie poszczególne czńęści egzaminu (pisemną i ustną) na 60% uczniowie otrzymają certyfikat jńęzykowy B1 wydawany przez Niemieckie Ministerstwo Oświaty i Nauki uznawany na całym świecie. Jeżeli któraś czńęśæ egzaminu wypadnie słabiej, ale powyżej 30% uczniowie otrzymają zaświadczenie zawierające informacje, na jakim poziomie uczeń opanował poszczególne sprawności.

Przed gimnazjalistami jeszcze ustna czńęśæ egzaminu, która obejmuje prezentacjńę wybranego przez ucznia tematu oraz krótką rozmowńę na jej temat.

Krystyna Neugebauer

dsdi_004_640x480.jpg

dsdi_005_640x480.jpg

dsdi_003_640x480.jpg

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: