Po francusku o Francji i fotografii

fr_zaj.jpg

W dniach 31 maja oraz 4 czerwca naszą szkołńę odwiedził Francuz Marc Bonnetin, fotograf pochodzący z regionu Rhône-Alpes. W trakcie swojego prywatnego pobytu w Raciborzu, pan Bonnetin spotkał sińę z młodzieżą grup DELF-owskich I Liceum Ogólnokształcącego oraz Liceum Plastycznego.

Głównym celem jego spotkań było przybliżenie wizji dzisiejszej Francji młodym Polakom, którzy z zainteresowaniem pytali o życie we Francji, rozrywki, wydarzenia kulturalne, kulinaria, modńę. Wśród licznych kwestii pojawiła sińę również  sytuacja polityczna kraju nad Loarą po niedawnych wyborach prezydenckich.

fr_zaj.jpg

W dniach 31 maja oraz 4 czerwca naszą szkołńę odwiedził Francuz Marc Bonnetin, fotograf pochodzący z regionu Rhône-Alpes. W trakcie swojego prywatnego pobytu w Raciborzu, pan Bonnetin spotkał sińę z młodzieżą grup DELF-owskich I Liceum Ogólnokształcącego oraz Liceum Plastycznego.

Głównym celem jego spotkań było przybliżenie wizji dzisiejszej Francji młodym Polakom, którzy z zainteresowaniem pytali o życie we Francji, rozrywki, wydarzenia kulturalne, kulinaria, modńę. Wśród licznych kwestii pojawiła sińę również  sytuacja polityczna kraju nad Loarą po niedawnych wyborach prezydenckich.

Spotkanie z uczniami Liceum Plastycznego pozwoliło skierowaæ ich uwagńę na działalnośæ zawodową gościa: jego fotografińę komercyjną, reklamową oraz artystyczną. Pan Bonnetin próbował wyjaśniæ w jaki sposób pracuje, skąd czerpie inspiracje, jakimi technikami operuje. Swoją prezentacjńę wzbogacił licznymi przykładami własnych prac graficznych i fotograficznych.

W trakcie obu spotkań nie obyło sińę bez wesołych sytuacji, gdyż dla wielu uczniów była to prawdziwa próba znajomości i użycia jńęzyka francuskiego, a dla samego gościa wielkie wyzwanie, by æwiczyæ znajomośæ jńęzyka polskiego.

 

zdjecie0140.jpg

zdjecie0137.jpg

zdjecie0139.jpg

 

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: