Podziękowanie dla Fundacji i NBP

Nasza szkoła otrzymała od Fundacji “Wolność i demokracja” pakiet podręczników i pomocy dydaktycznych pomocnych w nauczaniu języka polskiego. Zestaw ten ma wspierać ukraińskich uczniów w opanowaniu języka polskiego.

Dziękujemy Fundacji i Narodowemu Bankowi Polskiemu, który wspierał akcję!

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: