PRACOWNIA RYSUNKU I MALARSTWA

Nauczyciele prowadzący:

mgr Sebastian Huczyński, mgr Roman Szczasny

 

W pracowni rysunku i malarstwa uczniowie nabywają kluczowe dla rozwoju plastycznego umiejętności obserwowania natury i jej transpozycji na środki plastyczne.

Tematyka martwej natury, architektury, pejzażu, studium modela są pretekstem do rozwijania wnikliwej obserwacji otaczającego nas świata i próbą jego odzwierciedlenia na kartonach, płótnach naszych uczniów. Pod czujnym okiem prowadzących uczniowie zdobywają wiedzę oraz umiejętności manualne, warsztatowe w zakresie technik malarskich i rysunkowych ze szczególnym uwzględnieniem  świadomego komponowania pracy, ustalania proporcji wybranych obiektów, stosowania zasad perspektywy oraz światłocienia w celu uzyskania efektu trójwymiaru.

Na zajęciach uczniowie poznają klasyczne techniki rysunkowe i malarskie, ale mają również możliwość eksperymentowania i wykorzystania technik łączonych. Oprócz realistycznego oddania rzeczywistości pracownia stawia sobie za cel rozwijanie inwencji, wyobraźni i wrażliwości plastycznej uczniów. A to wszystko po to, aby uczniowie stali się świadomymi odbiorcami oraz  twórcami sztuki i kultury.

GALERIA PRAC

WIZYTA W PRACOWNI

 

Wybierz kategorię