Program stypendialny – Indeks Start2Star

Obrazy newsów: stypendium.jpg

Program stypendialny adresowany jest do maturzystów, których miesińęczny dochód na jednego członka rodziny nie przekroczył 1000 zł w ciągu ostatnich dwóch lat podatkowych oraz średnia ocen wyniosła minimum 4,0 w klasie drugiej liceum. Podstawą ubiegania sińę o stypendium jest zarejestrowanie sińę oraz wypełnienie formularza na stronie internetowej www.paga.org.pl do dnia 16 maja 2014 roku. Informacje można również uzyskaæ pod numerem telefonu: 22 537 7332.

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: