Sukces Kariny

img_8655.jpg

Uczennica klasy III H Karina Widuch zakwalifikowała sińę do eliminacji okrńęgowych XLIV Olimpiady Jńęzyka Rosyjskiego, które odbńędą sińę w dniach 23 – 24 lutego 2013 roku w RODN „WOM” w Katowicach. Karina Widuch od klasy pierwszej przygotowuje sińę do olimpiady na kółku z jńęzyka rosyjskiego, które prowadzi pan Leszek Radaj. Gratulujemy sukcesu!

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: