światło i cień w fotografii studyjnej

zaj_studio.jpg

W piątek pierwszego lutego br. uczniowie klasy drugiej Liceum Plastycznego ZSO nr 1 w Raciborzu spńędzili kilka twórczych godzin w profesjonalnym studio fotograficznym Firmy FOTO-GAWÊDA w Pszowie. Dzińęki życzliwości prowadzącej zakład Pani Ewy Gawńędy, młodzież miała okazjńę zapoznaæ sińę z wyposażeniem potrzebnym do założenia profesjonalnej firmy fotograficznej. Działania praktyczne uczniów poprzedził pokaz zasad funkcjonowania oraz możliwości, jakie daje studyjny sprzńęt fotograficzny. Wińęcej informacji oraz link do galerii zdjńęæ znajdują sińę w dalszej czńęści newsa.

zaj_studio.jpg

W piątek pierwszego lutego br. uczniowie klasy drugiej Liceum Plastycznego ZSO nr 1 w Raciborzu spńędzili kilka twórczych godzin w profesjonalnym studio fotograficznym Firmy FOTO-GAWÊDA w Pszowie. Dzińęki życzliwości prowadzącej zakład Pani Ewy Gawńędy, młodzież miała okazjńę zapoznaæ sińę z wyposażeniem potrzebnym do założenia profesjonalnej firmy fotograficznej. Działania praktyczne uczniów poprzedził pokaz zasad funkcjonowania oraz możliwości, jakie daje studyjny sprzńęt fotograficzny. Wińęcej informacji oraz link do galerii zdjńęæ znajdują sińę w dalszej czńęści newsa.

Po cyklu æwiczeń z wykorzystaniem światła zastanego w przepińęknej szkolnej auli oraz pracowni fotografii Instytutu Sztuki, przyszła kolej na próbńę manipulacji światłem sztucznym. Obserwacja dialogu światła i cienia towarzyszy młodzieży raciborskiego “Plastyka” od pierwszej lekcji fotografii, a umiejńętnośæ patrzenia oraz świadomy wybór i rejestrowanie właściwego kadru, stały sińę podstawowym założeniem nauczania fotografii. Doświadczenie i wiadomości, które uczniowie nabyli podczas ostatnich warsztatów w studio z pewnością wzbogaciły ich dotychczasową wiedzńę, a przede wszystkim umożliwiły sprawdzenie jej w praktyce. Byæ może przygoda ta zaowocuje w przyszłości wyborem podobnej drogi zawodowej do tej, którą zaprezentowała młodzieży Pani fotograf. Uczniowie zapoznając sińę z tajnikami pracy w profesjonalnym studio, mieli możliwośæ realizacji również własnych pomysłów. Korzystając mińędzy innymi z różnorodnych lamp studyjnych, systemu teł oraz dodatkowego wyposażenia, zajńęli sińę kreowaniem obrazów inscenizowanych. Uczyli sińę przy okazji pracy z modelem, jak również koordynacji aparatów fotograficznych z oświetleniem studyjnym. Dodatkowo poznali także zasady pracy w tzw. ciemni cyfrowej, tj. sposób wywoływania zdjńęæ cyfrowych.

Piątkowa przygoda w pszowskim studio, to kolejna metoda realizacji programu podstaw fotografii i filmu obok multimedialnych lekcji w pracowni fotografii Instytutu Sztuki PWSZ w Raciborzu, klasycznej ciemni fotograficznej czy podczas licznych plenerów. Młodzież raciborskiego Liceum Plastycznego ma ponadto możliwośæ rozwoju swoich talentów oraz pogłńębiania zainteresowań związanych z fotografią i filmem, uczestnicząc w comiesińęcznych spotkaniach Studenckiego Koła Naukowego Fotografii Artystycznej FOTON, prowadzonego pod kierunkiem dr Gabrieli Habrom-Rokosz oraz Studenckiego Koła Filmowego ANIMATIK, prowadzonego pod kierunkiem mgr Marka Furmanowicza.

Przebieg sesji fotograficznych i ich efekty, zobaczyæ można w krótkim reportażu autorstwa Katarzyny Marczyk. Zdjńęcia wykonały: Dominika Botorek, Katarzyna Kubik i Gabriela Habrom-Rokosz.

 

 Galeria zdjńęæ
kliknij powyżej 

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: