świńęto Liczby Pi

Obrazy newsów: pi.jpg Dzień 13 marca 2015 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 zaczął sińę dośæ nietypowo. Na korytarzach naszej szkoły uczniowie szeptali mińędzy sobą rozprawiając o wzorach matematycznych i tej najsłynniejszej liczbie, znanej na całym świecie, Liczbie Pi. I to nie były narzekania uczniów! Każdy z nich wyobrażał sobie, którego wzoru lub którą liczbńę bńędzie miał przyjemnośæ ugryźæ… 
Obrazy newsów: pi.jpg Dzień 13 marca 2015 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 zaczął sińę dośæ nietypowo. Na korytarzach naszej szkoły uczniowie szeptali mińędzy sobą rozprawiając o wzorach matematycznych i tej najsłynniejszej liczbie, znanej na całym świecie, Liczbie Pi. I to nie były narzekania uczniów! Każdy z nich wyobrażał sobie, którego wzoru lub którą liczbńę bńędzie miał przyjemnośæ ugryźæ… 

 

A wszystko za sprawą wydarzeń, jakie nauczyciele matematyki przygotowali tego dnia dla swoich uczniów.
Gimnazjalistki (Julia oraz Aneta, uczennice klas pierwszych) przedstawiły przygotowane przez siebie prezentacje dotyczące liczby Pi, której świńęto tak naprawdńę obchodzone jest 14 marca każdego roku w naszej szkole i utożsamiane ze świńętem królowej nauk, matematyki.
Mieliśmy okazjńę wysłuchaæ niesamowitego wiersza Natalii Przybyły treścią odnoszącego sińę do matematyki, natomiast klasa 1g2 dała popis artystyczny, wspaniale pokazując do czego mogą nas natchnąæ kolejne cyfry rozwinińęcia dziesińętnego liczby Pi.
Wszyscy uczniowie zaangażowali sińę w konkurs dotyczący trudniejszych pojńęæ matematycznych, jak również tych łatwiejszych z zakresu: “Ile małych przyjaciół miała królewna śnieżka…?”
Na koniec każdy z uczniów dostał kawałek matematycznego ciasta, spośród tych które zostały upieczone i udekorowane specjalnie na tą okazjńę. 
Za najpińękniejsze ciasto zostało uznane przez ogół głosujących ciasto Wiktorii Drewniok (zachńęcamy do obejrzenia zdjńęæ!).
Z kolei licealiści (klasy I H oraz I MG) mieli przyjemnośæ wziąæ udział w prelekcji zaprezentowanej przez panią Joannńę Gogulską pt. “W królestwie liczb”, która nie tylko zaciekawiła, ale przekonująco udowodniła, że matematyka to nie nudne rachunki, ale dziedzina pełna interesujących zagadnień!

świńęto liczby Pi

 

14 marca, kiedy obchodzone jest świńęto liczby Pi,  został w naszej szkole rozstrzygnińęty konkurs na najciekawszą prezentacjńę matematyczną. Swoje prace przedstawili na auli uczniowie: Kacper Kordek, Filip Margielewski, Wojtek Rybiński, Dominik Depta i Tomek Szczepański. 
Zgromadzeni na sali gimnazjaliści w drodze głosowania wybrali na zwycińęzcńę konkursu Dominika Deptńę, któremu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Zdjńęcia w rozwinińęciu newsa.

14 marca, kiedy obchodzone jest świńęto liczby Pi,  został w naszej szkole rozstrzygnińęty konkurs na najciekawszą prezentacjńę matematyczną. Swoje prace przedstawili na auli uczniowie: Kacper Kordek, Filip Margielewski, Wojtek Rybiński, Dominik Depta i Tomek Szczepański. 

Zgromadzeni na sali gimnazjaliści w drodze głosowania wybrali na zwycińęzcńę konkursu Dominika Deptńę, któremu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

świńęto Liczby Pi

pi_zaj_200x189.png

14 marca swoje świńęto obchodzi liczba PI– stała matematyczna, zwana ludolfiną. Data tego świńęta jest nieprzypadkowa. To skojarzenie z pierwszymi cyframi rozwinińęcia dziesińętnego liczby pi , 14 marca zapisywana jest w USA jako 3.14.W tym roku po raz pierwszy świńęto Liczby Pi obchodzone było w naszej szkole. Szczegóły znajdują sińę w dalszej czńęści newsa.

pi_zaj_200x189.png

14 marca swoje świńęto obchodzi liczba PI– stała matematyczna, zwana ludolfiną. Data tego świńęta jest nieprzypadkowa. To skojarzenie z pierwszymi cyframi rozwinińęcia dziesińętnego liczby pi , 14 marca zapisywana jest w USA jako 3.14.W tym roku po raz pierwszy świńęto Liczby Pi obchodzone było w naszej szkole. Szczegóły znajdują sińę w dalszej czńęści newsa.

Głównym punktem programu tego wydarzenia był interesujący wykład p. Krzysztofa Olesia, nauczyciela matematyki z III LO w Chorzowie, pt. „Matematyka Jńęzyka”.Uczniowie mieli okazjńę przekonaæ sińę, że matematyka jest wszechobecna i właściwie życie bez niej jest niemożliwe. Młodzi artyści z Liceum Plastycznego także zaangażowali sińę w obchody świńęta Pi. Zajńęli sińę dekoracją. Dzińęki nim można było śladem rozwinińęcia dziesińętnego Pi obejśæ prawie całą szkołńę.

MS

 

Galeria zdjńęæ
kliknij powyżej 

pi1.jpg

 

pi3.jpg

pi4_600x423.jpg

pi2_600x467.jpg

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: