WYSTAWY LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

By promować twórczość naszych uczniów, staramy się prezentować ją na wystawach szkolnych i pozaszkolnych organizowanych w instytucjach kultury Raciborza. Obrazy i rysunki młodych twórców gościły w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Raciborzu, w siedzibie Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej oraz w innych galeriach miejskich.
Tradycją naszej szkoły stały się wystawy dyplomów, które najczęściej pokazywane są w przestrzeniach galeryjnych Zamku Piastowskiego w Raciborzu. To uroczyste wydarzenie wieńczące kilkuletnie zabawy i zmagania ze sztuką.

Wybierz kategorię