XLIV OLiJP

Obrazy newsów: julka.jpg

Julia Jankowska – uczennica z klasy II humanistycznej to miłośniczka literatury oraz mistrzyni mowy polskiej, czego dała wyraz, uczestnicząc w II etapie XLIV Olimpiady Literatury i Jńęzyka Polskiego. 
W sobotńę 15 lutego 2014 roku w II Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii Plater w Sosnowcu, w czasie kilku godzin, uczennica zmagała sińę z rozprawką i testem jńęzykowym. Kwalifikacja do tej czńęści konkursu nastąpiła na podstawie pracy pisemnej, którą Julia przygotowała, omawiając merytorycznie bardzo trudne zagadnienie na temat, który brzmiał: Rodzina, ach rodzina. Jńęzykowy obraz relacji rodzinnych w polszczyźnie. Z pracą Julia poradziła sobie pierwszorzńędnie, co potwierdziła recenzja pana dr. Janusza Nowaka, rekomendująca uczennicńę do dalszego etapu. Nastńępnie komisja OLiJP przyznała Julii aż 55 punktów (na 60 możliwych). W sobotnich zmaganiach uczestniczyło prawie stu uczniów z województwa śląskiego.

Przed nami oczekiwanie na wynik, ale już dziś możemy serdecznie pogratulowaæ Julii, gdyż osiągnńęła wielki sukces. Brawo! 

Poprzednie

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: