Zaproszenie dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych

zaproszenie_sp.gif

Nauczyciele Gimnazjum z Oddziałami Dwujńęzycznymi im. Josefa von Eichendorffa w Raciborzu zapraszają uczniów klas szóstych szkół podstawowych wraz z wychowawcami na obchody „Pierwszego Dnia Wiosny” w środńę 21 marca 2012 roku o godzinie 10.00.
W programie:
1. Polsko-niemiecki program artystyczny,
2.
Przegląd piosenki niemieckiej,
3.
Konkurs realioznawczy krajów niemieckojńęzycznych w jńęzyku polskim z nagrodami.
Prosimy o zgłoszenie przybycia do 15 marca 2012 r. 2-osobowych drużyn wraz z kibicami.

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłaæ mailem na adres:[email protected] lub faxem: 324140324.
Regulamin i zakres konkursu w dalszej czńęści newsa.

zaproszenie_sp.gif

Nauczyciele Gimnazjum z Oddziałami Dwujńęzycznymi im. Josefa von Eichendorffa w Raciborzu zapraszają uczniów klas szóstych szkół podstawowych wraz z wychowawcami na obchody „Pierwszego Dnia Wiosny” w środńę 21 marca 2012 roku o godzinie 10.00.
W programie:
1. Polsko-niemiecki program artystyczny,
2.
Przegląd piosenki niemieckiej,
3.
Konkurs realioznawczy krajów niemieckojńęzycznych w jńęzyku polskim z nagrodami.
Prosimy o zgłoszenie przybycia do 15 marca 2012 r. 2-osobowych drużyn wraz z kibicami.

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłaæ mailem na adres:[email protected] lub faxem: 324140324.
 Regulamin i zakres konkursu w dalszej czńęści newsa.

 

KONKURS WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJÊZYCZNYCH DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Celem konkursu jest popularyzacja jńęzyka niemieckiego oraz poszerzanie wiedzy na temat kultury, historii, geografii, życia codziennego krajów niemieckojńęzycznych.

Konkurs odbńędzie sińę dnia 21.03.2012r. w ZSO nr 1 w Raciborzu ul. Kasprowicza11

Zgłoszenie prosimy przesłaæ do 15.03.2012 r.( mail – [email protected], tel. 0324154452)

Organizator konkursu – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu serdecznie zaprasza do udziału wszystkie zainteresowane szkoły podstawowe.

 

REGULAMIN

I. Cele konkursu:

  1. Popularyzacja jńęzyka niemieckiego.
  2. Rozbudzanie ciekawości i otwartości wobec kultur krajów niemieckojńęzycznego obszaru jńęzykowego.
  3. Poszerzanie wiedzy na temat krajów niemieckojńęzycznych.
  4. Rozwijanie zainteresowań jńęzykowych uczniów.
  5. Kształtowanie tolerancji wobec innych kultur.

 II. Wymagania:

  1. Znajomośæ jńęzyka niemieckiego na poziomie minimum podstawowym.
  2. Znajomośæ zagadnień z zakresu kultury, historii, geografii, literatury, życia codziennego krajów niemieckojńęzycznych.

III. Przebieg konkursu:

Konkurs bńędzie miał formńę quizu. Nad odpowiedzią pracują grupy 2-osobowe – reprezentanci szkół. Zakres zagadnień znajduje sińę  w załączeniu.

Pytania zadawane bńędą w jńęzyku polskim, lecz mogą zawieraæ słownictwo niemieckie (poziom podstawowy).

  IV. Postanowienia ogólne

  1. Konkurs przygotowuje i przeprowadza komisja powołana przez organizatora konkursu. O kolejności zdobytych miejsc decyduje łączna ilośæ punktów.
  2. W przypadku nieprzewidzianych sytuacji, nie ujńętych regulaminem, decyzjńę podejmuje przewodniczący komisji.
  3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodńę na umieszczenie ich nazwisk na stronie internetowej organizatorów konkursu.

Organizator konkursu

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu tel. 0324154452, mail – [email protected]

 

 

 

 

Zagadnienia do konkursu wiedzy o krajach obszaru niemieckojńęzycznego

 

1. Położenie, powierzchnia, ludnośæ, kraje sąsiadujące.

 

2. Stolice, flagi, hymny narodowe.

 

3. Kraje należące do Unii Europejkiej.

 

4. Góry, rzeki, szczyty, jeziora, wyspy.

 

5. Podział administracyjny: landy, kantony i ich stolice.

 

6. Skojarzenia i stereotypy związane z narodowościami.

 

7. świńęta narodowe i rodzinne.

 

8. Potrawy, sposób żywienia.

 

9. Zakupy.

 

10. Podróże i urlopy, czas pracy.

 

11. Sporty narodowe i osiągnińęcia.


12.
Religia, wyznania.

 

13. Muzyka.

 

14. Podział i zjednoczenie Niemiec, Mur Berliński.

 15. Gospodarka: najważniejsze gałńęzie gospodrki, wiodące firmy, marki samochodów.

 

16. Zabytki najważniejszych miast: Berlin, Drezno,Lipsk, Monachium, Wiedeń, Zurych, Bern, Salzburg.

 
17.
Legenda o Wilhelmie Tellu

 

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: