Egzamin pilotażowy DSD

pilotdsdzaj.jpg

We wtorek 5 marca odbył sińę w naszej szkole egzamin pilotażowy Deutsches Sprachdiplom A2/B1. Uczniowie klasy 3g2 i 3g1 mogli zobaczyæ i posłuchaæ, jak przebiega taki egzamin oraz jakie umiejńętności jńęzykowe trzeba posiadaæ, by go zdaæ na oczekiwanym poziomie. Tym razem egzaminowani byli uczniowie klas drugich, którzy pod okiem pani Teresy Kachel przygotowali niemieckojńęzyczne prezentacje stanowiące jeden z elementów egzaminu DSD A2/B1. Wszyscy byliśmy pod wrażeniem umiejńętności drugoklasistów.
Szczegóły znajdują sińę w dalszej czńęści newsa. 

pilotdsdzaj.jpg

We wtorek 5 marca odbył sińę w naszej szkole egzamin pilotażowy Deutsches Sprachdiplom A2/B1. Uczniowie klasy 3g2 i 3g1 mogli zobaczyæ i posłuchaæ, jak przebiega taki egzamin oraz jakie umiejńętności jńęzykowe trzeba posiadaæ, by go zdaæ na oczekiwanym poziomie. Tym razem egzaminowani byli uczniowie klas drugich, którzy pod okiem pani Teresy Kachel przygotowali niemieckojńęzyczne prezentacje stanowiące jeden z elementów egzaminu DSD A2/B1. Wszyscy byliśmy pod wrażeniem umiejńętności drugoklasistów.
Szczegóły znajdują sińę w dalszej czńęści newsa. 


 

Trzecioklasiści z zaciekawieniem przyglądali sińę i słuchali uwag. Na liczne pytania uczniów odpowiadała pani Dorothea Burdzik (koordynator programu DSD I i II w Centralnym Wydziale ds. Szkolnictwa za Granicą w Płd. Polsce) która specjalnie w tym celu do nas przyjechała.

Prawdziwy egzamin już wkrótce:

19 marca 2013- czńęśæ pisemna oraz 8 i 9 kwietnia 2013- czńęśæ ustna.

Trzymamy kciuki!

Krystyna Neugebauer

pilotdsd1.jpg

 

 

pilotdsd2.jpg

 

 

pilotdsd3.jpg

 

 

pilotdsd4.jpg

 

Wybierz kategorię

Nasze archiwalne artykułu
%d bloggers like this: