Egzaminy wstńępne do Liceum Plastycznego

Obrazy newsów: lp_egzamin_2016.jpg  Na początku czerwca kandydaci do Liceum Plastycznego zdawali egzaminy wstńępne. Lista kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy znajduje sińę na tablicy ogłoszeń, na pińętrze 1. ZSO nr 1 w Raciborzu. 
Kandydaci zakwalifikowani do przyjńęcia do Liceum Plastycznego, zostają przyjńęci do szkoły pod warunkiem dostarczenia najpóźniej do dnia 31 lipca 2016 r. świadectwa ukończenia gimnazjum.
 Obrazy newsów: lp_egzamin_2016.jpg Na początku czerwca kandydaci do Liceum Plastycznego zdawali egzaminy wstńępne. Lista kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzaminy znajduje sińę na tablicy ogłoszeń, na pińętrze 1. ZSO nr 1 w Raciborzu. 
Kandydaci zakwalifikowani do przyjńęcia do Liceum Plastycznego, zostają przyjńęci do szkoły pod warunkiem dostarczenia najpóźniej do dnia 31 lipca 2016 r. świadectwa ukończenia gimnazjum.

Obrazy newsów: lp_egzamin_2016_1.jpg

Obrazy newsów: lp_egzamin_2016_2.jpg

Obrazy newsów: lp_egzamin_2016_3.jpg

Obrazy newsów: lp_egzamin_2016_5.jpg

Obrazy newsów: lp_egzamin_2016_6.jpg

Obrazy newsów: lp_egzamin_2016_4.jpg

Egzaminy wstńępne do Liceum Plastycznego

fotogabriela_h-r_8_600x400_200x133.jpg
W piątek 21 czerwca i w sobotńę 22 czerwca odbyły sińę egzaminy wstńępne do naszego Liceum Plastycznego.Każdy kandydat wykonał rzeźbńę złożoną z figur geometrycznych, rysunek martwej natury oraz namalował fragment kompozycji z martwej natury. Rozmowy kwalifikacyjne dotyczyły prac prezentowanych przez uczniów oraz znajomości zagadnień związanych z kulturą i sztuką.
Lista kandydatów przyjńętych do Liceum Plastycznego bńędzie wywieszona na tablicy ogłoszeń do piątku 28 czerwca.

 

fotogabriela_h-r_8_600x400_200x133.jpg
W piątek 21 czerwca i w sobotńę 22 czerwca odbyły sińęegzaminy wstńępne do naszego Liceum Plastycznego.Każdy kandydat wykonał rzeźbńę złożoną z figur geometrycznych, rysunek martwej natury oraz namalował fragment kompozycji z martwej natury. Rozmowy kwalifikacyjne dotyczyły prac prezentowanych przez uczniów oraz znajomości zagadnień związanych z kulturą i sztuką.
Lista kandydatów przyjńętych do Liceum Plastycznego bńędzie wywieszona na tablicy ogłoszeń do piątku 28 czerwca.

fotogabriela_h-r_3_600x400.jpg

fotogabriela_h-r_5_600x400.jpg

fotogabriela_h-r_7_600x400.jpg

fotogabriela_h-r_8_600x400.jpg

fotogabriela_h-r_9_600x400.jpg

fotogabriela_h-r_10_600x400.jpg

fotogabriela_h-r_11_600x400.jpg

fotogabriela_h-r_12_600x400.jpg

fotogabriela_h-r_13_600x400.jpg

Foto: Gabriela Habrom – Rokosz

 

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: