Francuskie stypendium w Brukseli

wbi_zaj.jpg

 Marzena Brągiel, uczennica klasy II FN, otrzymała w nagrodńę za wysokie wyniki w nauce czterotygodniowe stypendium w Université Libre w Brukseli. Już 13 lipca 2013 roku Marzena podejmie naukńę na mińędzynarodowej uczelni, gdzie wraz z rówieśnikami z całego świata bńędzie pogłńębiaæ znajomośæ jńęzyka francuskiego. Program pobytu zapowiada sińę bogato i interesująco: wycieczki po kraju słynącym z doskonałej czekolady, zwiedzanie Parlamentu Europejskiego, warsztaty artystyczne i kulinarne, zajńęcia sportowe.Na szczegółową relacjńę z pobytu w Belgii zapraszamy tuż po wakacjach.

Sponsorem stypendium jest Przedstawicielstwo Walonia-Bruksela w Polsce

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: