Liceum Plastyczne maluje w Rybniku

rybnikplastyk.jpg

25 kwietnia 2013 roku uczniowie raciborskiego Liceum Plastycznego w ZSO nr 1 wybrali sińę do Rybnika, gdzie w Szkole Podstawowej nr 5 wzińęli udział w nietypowym projekcie: w korytarzu prowadzącym do sali gimnastycznej wykonali prace o tematyce sportowej – przedstawienia różnych dziedzin sportu, które w trakcie nauki poznaje uczeń szkoły podstawowej.
Link do galerii zdjńęæ autorstwa Moniki Staniszewskiej oraz Kasi Kubik znajduje sińę w dalszej czńęści newsa.

rybnikplastyk.jpg

25 kwietnia 2013 roku uczniowie raciborskiego Liceum Plastycznego w ZSO nr 1 wybrali sińę do Rybnika, gdzie w Szkole Podstawowej nr 5 wzińęli udział w nietypowym projekcie: w korytarzu prowadzącym do sali gimnastycznej wykonali prace o tematyce sportowej – przedstawienia różnych dziedzin sportu, które w trakcie nauki poznaje uczeń szkoły podstawowej.
Szczegóły znajdują sińę w dalszej czńęści newsa. 

 

Wśród zainteresowania tamtejszych uczniów, którzy z zaciekawieniem przyglądali sińę pracy młodych artystów, życzliwego przyjńęcia przez Dyrekcjńę i Radńę Rodziców, uczniowie raciborskiego „Plastyka”, którzy w trakcie roku szkolnego wielokrotnie uczestniczą w plenerach i warsztatach oraz angażują sińę w różne projekty plastyczne, mieli możliwośæ zdobycia kolejnego doświadczenia artystycznego. Dyrekcja szkoły oraz sami uczniowie zgodnie przyznają, że zajńęcia te były doskonałą okazją do integracji klasy, wzbogaciły ich warsztat pracy oraz że to nie ostatni tego typu projekt. Opiekunami grupy byli nauczyciele Liceum Plastycznego w ZSO nr 1: Katarzyna Fober, Katarzyna Kwiotek i Michał Sitek. 

 

Galeria zdjńęæ
kliknij powyżej

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: