INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA MATEMATYKI

Obrazy newsów: projekt_mat.jpg

Wśród pińęciu liceów z całej Polski, które zakwalifikowały sińę do  udziału w projekcie:

„Innowacyjny program nauczania matematyki w liceum ogólnokształcącym”,

znalazło sińę także I Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprowicza w Raciborzu

Obrazy newsów: projekt_mat.jpg

Wśród pińęciu liceów z całej Polski, które zakwalifikowały sińę do  udziału w projekcie:

„Innowacyjny program nauczania matematyki w liceum ogólnokształcącym”,

znalazło sińę także I Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprowicza w Raciborzu

Od 6 do 8 czerwca 2014 roku w Warszawie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej trwały warsztaty przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajńęæ w ramach programu, w których udział wzińęły matematyczki Marzena Kacprowicz i Małgorzata Szewczuk. Przywiozły atrakcyjne materiały i głowy pełne pomysłów, by uczenie sińę matematyki było dla uczniów ciekawą i pasjonująca przygodą – a matura łatwą klasówką:)

Obrazy newsów: projekt_mat_warszawa.jpg

Już od 1 września 2014 roku program ten bńędzie wdrożony w jednej z klas pierwszych naszego liceum.

Wybierz kategorię

Nasze archiwalne artykułu
%d bloggers like this: