Jaki jest współczesny obraz Afryki ?

Jaki jest współczesny obraz Afryki? Jaki jest trop jego interpretacji? Czy Afryka może wyrwać się z zaklętego kręgu niedorozwoju? Jakie jest stanowisko Afryki wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej?

To pytania, na które młodzież szukała odpowiedzi podczas prelekcji „Afryka Czarna”.

3 kwietnia uczniowie uczestniczyli w wykładzie otwartym, przygotowanym nie tylko dla studentów geografii. Dr Robert Guzik – adiunkt w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej  – opowiedział o Afryce, przybliżając historię i kulturę tego kontynentu, jego różnorodną rzeczywistość, o której wyobrażenia nadal są mgliste i nie zawsze budowane w oparciu o wiedzę. Obok chorób i nawracających plag głodu, nieustających wojen i niestabilności, nepotyzmu oraz korupcji elit rządzących (krwawych i dożywotnich), biedy i łamania praw, pogardy dla wiedzy – występuje olbrzymie bogactwo mineralne, reformy, wzrost ekonomiczny, możliwości biznesowe i inwestycyjne. Dr Rober Guzik zmierzył się z ogromem zagadnień  i wątków, które złożyły się na wieloraką opowieść o kondycji współczesnej Afryki. Pomógł słuchaczom zweryfikować dotychczasowy obraz, niejednokrotnie zbudowany na podstawie obiegowych sądów i stereotypów. Nadmienił, że opowiadana historia nie może ograniczać się do jednego przekazu, wyczerpywać zagadnienia w chwili, gdy kończymy go słuchać. Wystąpienie dr. Roberta Guzika stało się przekaźnikiem idei, by chcąc w pełni poznać i zrozumieć ten kontynent oraz palące go problemy gospodarcze i polityczne, należy poznawać Afrykę krok po kroku, uczyć się jej fragment po fragmencie.

W drugiej części spotkania uczniowie zwiedzali Instytut, zlokalizowany na terenie Kampusu UJ. Nowoczesne sale wykładowe i laboratoria, czy kompleksowo wyposażone pracownie komputerowe – to tylko niektóre elementy zaplecza infrastrukturalnego, mające kluczowe znaczenie dla jakości kształcenia.

Dlaczego geografia i gospodarka przestrzenna w Uniwersytecie Jagiellońskim? Jakie kursy (przedmioty) i ścieżki specjalizacyjne można wybrać? Co po studiach?

Na te pytania odpowiadał wyczerpująco, oprowadzający grupę, Filip Bolicki, student trzeciego roku.

Wydarzenie odbyło się w ramach współpracy naszej szkoły z UJ – ponadprogramowego cyklu zajęć z geografii,  realizowanych przez pracowników naukowych UJ.   

                                                                                                                                                                                   

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: