Know America

know_zaj.jpg Nie żałujńę tych godzin, które spńędziłam przeglądając Internet w poszukiwaniu odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące kultury Stanów Zjednoczonych czy pisząc esej na temat prawa broni w USA. Myślńę, że mój trud sińę opłacił, bo w nagrodńę ambasador USA Stephen Mull zaprosił 24 najlepszych uczestników konkursu Know America 2013 do Warszawy na trzydniową wycieczkńę. Pojechałam tam jako finalistka w ramach odpoczynku, a grono wybranych 15 osób zmagało sińę jeszcze w egzaminach ustnych walcząc o trzytygodniowy pobyt w USA, staż w Amerykańskiej Izbie Handlowej w Warszawie oraz o trzy indeksy na studia amerykanistyki na UW.
Szczegóły znajdują sińę w dalszej czńęści newsa.

 

know_zaj.jpg Nie żałujńę tych godzin, które spńędziłam przeglądając Internet w poszukiwaniu odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące kultury Stanów Zjednoczonych czy pisząc esej na temat prawa broni w USA. Myślńę, że mój trud sińę opłacił, bo w nagrodńę ambasador USA Stephen Mull zaprosił 24 najlepszych uczestników konkursu Know America 2013 do Warszawy na trzydniową wycieczkńę. Pojechałam tam jako finalistka w ramach odpoczynku, a grono wybranych 15 osób zmagało sińę jeszcze w egzaminach ustnych walcząc o trzytygodniowy pobyt w USA, staż w Amerykańskiej Izbie Handlowej w Warszawie oraz o trzy indeksy na studia amerykanistyki na UW.
Szczegóły znajdują sińę w dalszej czńęści newsa.

Organizatorzy konkursu ustalili dośæ mocno wypełniony harmonogram spotkania, pierwszego dnia integrując sińę zwiedzaliśmy Warszawńę szlakiem bohaterów serialu „Czas Honoru”. Przy niezbyt przyjemnej pogodzie przeszliśmy wraz z przewodnikiem od jednego zabytku do drugiego. Odpocząæ mogliśmy jedząc kolacjńę w amerykańskiej restauracji T.G.I. Friday’s. We wtorek zaczńęliśmy od turnieju wiedzy o USA. Tego dnia miejsce miał też punkt kulminacyjny wycieczki – lunch i rozdanie nagród w rezydencji ambasadora Mull’a. Pan ambasador okazał sińę bardzo miłym człowiekiem, który witał każdego w drzwiach słowami : „Dzień dobry, witam serdecznie”. Po oficjalnej czńęści spotkania mieliśmy okazjńę rozmawiaæ na wszelakie tematy z dyplomatami i pracownikami ambasady (w tym attache do spraw kultury pan Mark L. Wenig) przy lunchu składającym sińę z typowych amerykańskich potraw. Dyplomaci pytali nas o nasze zainteresowania, plany na przyszłośæ, ulubione seriale i filmy amerykańskie, a my mieliśmy okazjńę dowiedzieæ sińę wińęcej o ich pracy w ambasadzie, możliwościach studiowania w Stanach, a przy tym szkoliliśmy nasz jńęzyk angielski. Te dwie godziny spńędzone w cudownym domu ambasadora (pokazał nam nawet swój ogromny basen!) na pewno nigdy nie zapomnńę. Niestety musieliśmy sińę z nim już pożegnaæ, bo tego samego dnia miał jeszcze trzy kolejne spotkania. Ale przez resztńę dnia nie nudziliśmy sińę. Mieliśmy warsztaty w Muzeum Narodowym na temat sztuki abstrakcyjnej, byliśmy na spektaklu „Napis” w Teatrze Współczesnym. Sumując cały dzień stwierdziliśmy, że wizyty u pana Stephen’a Mull’a nie jest w stanie nic przebiæ. Ostatniego dnia zostaliśmy zaproszeni do American School of Warsaw, szkoły mińędzynarodowej, gdzie uczą sińę dzieci w wieku od 6 do 19 lat z różnych zakątków świata. Zwiedziliśmy całą placówkńę. Mają tam naprawdńę wszystko : wielkie sale lekcyjne, profesjonalne laboratoria, własny teatr, ciemnińę, bogato wyposażone w instrumenty sale muzyczne, siłownińę, kilka hal i boisk sportowych, własny basen oraz stołówkńę, gdzie w towarzystwie przedszkolaków skosztowaliśmy prawdziwych pancake’ów z syropem klonowym.

Niestety i te trzy dni bardzo szybko sińę skończyły. Przyszedł już czas powrotu do domu. Cieszńę sińę, że miałam okazjńę braæ udział w konkursie Know America, gdyż była to wspaniała możliwośæ zdobycia przyjaciół z odległych krańców Polski, znad morza aż po Bieszczady. Do udziału w konkursie  zachńęciła mnie w naszej szkole nauczycielka jńęzyka angielskiego, pani Ewa Dorobisz. Wszystkich, którzy mieliby taką możliwośæ zachńęcam do wzińęcia udziału w kolejnej edycji.

 

Paulina Mucha Kl.I.MF


Galeria zdjńęæ
kliknij powyżej 

 

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: