Konkurs na ekslibris roztrzygnińęty

Obrazy newsów: ekslibris.png

Dzińękujemy uczniom za udział w konkursie i wykonanie projektów ekslibrisów na wysokim poziomie artystycznym.

W konkursie zwycińężył projekt ekslibrisu wykonany przez Patrycjńę Dudńę z kl. I Liceum Plastycznego. Wrńęczenie Nagrody Głównej ufundowanej przez Radńę Rodziców przy ZSO nr 1 [talon do ksińęgarni „Sowa”] oraz dyplomów odbyło sińę w trakcie akademii w dniu 20 grudnia.

Od 13 stycznia br. zapraszamy do biblioteki szkolnej na wystawńę pokonkursową prac uczniów.

Zwycińęski ekslibris można obejrzeæ po rozwinińęciu newsa.

Obrazy newsów: ekslibris.png

Dzińękujemy uczniom za udział w konkursie i wykonanie projektów ekslibrisów na wysokim poziomie artystycznym.

W konkursie zwycińężył projekt ekslibrisu wykonany przez Patrycjńę Dudńę z kl. I Liceum Plastycznego. Wrńęczenie Nagrody Głównej ufundowanej przez Radńę Rodziców przy ZSO nr 1 [talon do ksińęgarni „Sowa”] oraz dyplomów odbyło sińę w trakcie akademii w dniu 20 grudnia.

Od 13 stycznia br. zapraszamy do biblioteki szkolnej na wystawńę pokonkursową prac uczniów.

Zwycińęski projekt Patrycji Dudy:

Obrazy: exlibris.jpg

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: