Warsztaty jńęzykowe w Londynie

Obrazy newsów: londyn_news.jpg

W rozwinińęciu newsa ciekawa relacja z warsztatów jńęzykowych, które odbyły sińę w grudniu 2013 roku w Lodynie, a udział w nich wzińęli oczywiście nasi uczniowie.

Zdjńęcia wykonane w czasie wyjazdu można obejrzeæ w Galerii zdjńęæ.

Obrazy newsów: londyn_news.jpg

MAGICZNY LONDYN

Po prawie dobie jazdy autobusem przez Niemcy, Holandińę, Belgińę i Francjńę oraz przepłynińęciu promem kanału La Manche zmńęczeni, lecz szczńęśliwi zwiedzanie Londynu rozpoczńęliśmy od Tower of London– wieloletniej siedziby władców Anglii. Centralną czńęśæ warowni stanowi White Tower, czyli Biała Wieża. Została wzniesiona w 1100 roku, obecnie mieści sińę tam imponująca kolekcja zbroi i innych militariów. Podczas zwiedzania nie można przegapiæ skarbca – Jewel House, w którym przechowywane są bezcenne klejnoty, a wśród nich berło królewskie z najwińększym diamentem świata – 530-karatową Gwiazdą Afryki.

Nastńępnie spacerem udaliśmy sińę do St.Paul Cathedral – jednego z najbardziej znanych kościołów anglikańskich, gdzie po przejściu ponad 500 schodów mieliśmy okazjńę zobaczyæ przepińękną panoramńę Londynu. Nastńępną atrakcją była National Gallery, gdzie podziwialiśmy najbardziej znane dzieła malarskie różnych stylów i epok. Przechodząc przez jarmark świąteczny i chińską dzielnicńę – Soho, doszliśmy do stacji metra, z której w tłoku pojechaliśmy na stacjńę Morden, w dzielnicy Merton. Tam poznaliśmy nasze brytyjskie rodziny, u których od tej chwili zamieszkaliśmy na czas pobytu w mieście wielu kultur. Tak czńęsto nazywany jest Londyn, dlaczego? O tym mogliśmy przekonaæ sińę, zapoznając sińę z naszymi angielskimi opiekunami.

Drugi dzień rozpoczńęliśmy od prawdziwego brytyjskiego śniadania, natomiast zwiedzanie od zobaczenia Big Benu, gdzie po wysłuchaniu opowieści pani przewodnik mieliśmy kilka chwil na porobienie pamiątkowych zdjńęæ. Podobno Big Ben i budka telefoniczna to obowiązkowe zdjńęcia każdego turysty. Nastńępnie udaliśmy sińę na Piccadilly Circus, gdzie dostaliśmy chwilńę wolnego na kupienie pamiątek i zjedzenie czegoś ciepłego. Trzeba jednak przyznaæ, że atrakcja nie zrobiła tak dużego wrażenia, jak w nocy, gdzie reklamy są dużo wyraźniejsze. Kolejnym punktem programu było British Museum. Jest to najwińększe muzeum historii starożytnej w Europie, posiada siedem milionów eksponatów, przedstawiających niezwykle bogatą historińę Londynu, Wielkiej Brytanii, Europy i całego świata. Są to przede wszystkim mumie, wazy, dzieła literatury oraz rzeźby. Później spacerem ruszyliśmy na Oxford Street, gdzie mieliśmy chwilkńę czasu na zrobienie zakupów w Primarku. Na zakończenie czekało na nas Muzeum Figur Woskowych Madame Tussauds, gdzie nie tylko mieliśmy okazjńę do zrobienia sobie zdjńęæ z woskowymi podobiznami naszych idoli takich jak James Bond, Emma Watson, Taylor Lautner czy One Direction, ale także obejrzenia procesu wytwarzania figur, przejścia sińę tunelem strachu, przejażdżki londyńskimi taksówkami i obejrzenie historii Londynu, a także zobaczenia filmu 3D o super-bohaterach ratujących Londyn. Po godzinie 19 londyńskiego czasu odebrały nas nasze brytyjskie rodziny, z którymi spńędziliśmy resztńę wieczoru i uzupełnialiśmy nasze æwiczenia jńęzykowe.

Trzeci dzień naszej wycieczki spńędziliśmy poza granicami Londynu. Najpierw udaliśmy sińę do Windsoru. Zamek królewski w Windsorze jest najstarszym i najwińększym zamieszkiwanym zamkiem na świecie. Znajduje sińę w hrabstwie Berkshire i od dziewińęciu stuleci pełni funkcjńę oficjalnej rezydencji brytyjskich monarchów. Po wschodniej stronie dziedzińca wyższego znajdują sińę prywatne apartamenty królowej Elżbiety II, zamknińęte dla odwiedzających, z uwagi na to, że spńędza ona w zamku wiele weekendów, przyjmując zarówno oficjalnych jak i prywatnych gości. Również w czasie naszej wizyty królowa przebywała w zamku, czego świadectwem była powiewająca flaga Royal Standard. Apartamenty państwowe, wraz ze słynnym 40 pokojowym domem lalek, znajdują sińę po północnej stronie zamku. Kaplica św. Jerzego to główny budynek dziedzińca niższego, na którym znajdują sińę również groby królewskie. Jest to także miejsce, gdzie dokonuje sińę uroczystego odznaczania Orderem Podwiązki. O godzinie 11 odbyła sińę uroczysta zmiana warty. Po czasie wolnym przewidzianym na zjedzenie czegoś ciepłego udaliśmy sińę do Hampton. Pałac Hampton leży w London Borough of Richmond upon Thames. Jest jedną z dwóch, obok St James’s Palace, posiadłości, które w przeszłości należały do króla Henryka VIII, a które przetrwały aż do dzisiaj. Od XVIII wieku nie jest zamieszkiwany przez rodzinńę królewską i obecnie jest jedną z atrakcji brytyjskiej stolicy.

Czwartego dnia były przewidziane trzy muzea, jednak już po drodze mogliśmy zobaczyæ pierwsze atrakcje takie jak Harrods – jeden z najdroższych sklepów czy stadion Chelsea- Stamford Bridge. W Science Museum, Natural History Museum i Albert&Victoria Museum znajdowało sińę tyle różnorodnych zabytków, że każdy mógł znaleźæ coś dla siebie począwszy od pasjonatów nauk ścisłych poprzez tych zainteresowanych sztuką. Kolejnym punktem naszej wycieczki był wyjazd do szkoły jńęzykowej, gdzie podzieleni na 3 grupy mieliśmy okazjńę wziąæ udział w lekcji pokazowej. Wielu uczestników obawiało sińę tego spotkania, jednak okazało sińę, że nie ma czego. Nauczyciele wykładali z ogromną pasją, chcąc przekazaæ nam jak najwińęcej informacji, a do tego posługiwali sińę naprawdńę prostym jńęzykiem. Wracając odwiedziliśmy centrum handlowe oraz sklep PRIMARK, gdzie wińększośæ z nas zrobiła niemałe zakupy świąteczne. Po dwóch godzinach stania w korku mieliśmy ostatnią okazjńę do spńędzenia czasu z naszymi rodzinami, a także do spakowania naszych bagaży.

No i nadszedł dzień pożegnania z naszymi brytyjskimi rodzinami, jednak to nie koniec przewidzianych dla nas atrakcji. Mimo że pierwszy raz pogoda nie dopisywała i było naprawdńę zimno, po raz kolejny udaliśmy sińę pod Big Ben. Westminster (Kolegiata św. Piotra w Westminsterze) to najważniejsza, obok katedry w Canterbury i katedry św. Pawła w londyńskim City, świątynia anglikańska. Opactwo począwszy od Wilhelma Zdobywcy (1066) jest miejscem koronacji królów Anglii, z wyjątkiem Edwarda V i Edwarda VIII, którzy nie byli koronowani. Od XIII wieku opactwo to również miejsce pochówku królów i zasłużonych osób. Na terenie opactwa pochowanych jest ok. 3300 zmarłych. Wśród nich wybitni poeci i pisarze, muzycy, aktorzy, uczeni, politycy i architekci. Oprócz tego znajduje sińę tam ponad 600 tablic pamiątkowych poświńęconych wybitnym osobom niepochowanym na terenie opactwa. Mieliśmy także okazjńę do przejścia  trasą legendarnego ślubu ksińęcia Williama i ksińężnej Kate. Po wyjściu z opactwa pogoda znacznie sińę poprawiła, wińęc spacerem udaliśmy sińę na London Eye, gdzie zobaczyliśmy całą panoramńę przepińęknego Londynu. Tamizą mieliśmy dopłynąæ do Greenwich, jednak  słynna londyńska mgła  na to nie pozwoliła i od Tower of London jechaliśmy już pociągiem. Na naszym ostatnim przystanku Greenwich mieliśmy chwilńę, żeby wypocząæ przed długą podróżą i zjeśæ coś ciepłego, jednak mimowolnie zbliżała sińę chwila powrotu. Po prawie 2-godzinnej przeprawie promowej czekała nas już tylko droga powrotna do Polski, która przebiegła bez żadnych komplikacji.

Podsumowując wyjazd do Londynu – to nie tylko możliwośæ sprawdzenia swoich umiejńętności jńęzykowych w konkretnej sytuacji z Anglikami, ale także doskonała szansa na poprawienie znajomości jńęzyka, zwiedzenie interesujących miejsc, przekonania sińę, że świat sztuki jest tu na wyciągnińęcie rńęki, poznanie innej kultury i ciekawych ludzi. W pełni zgadzam sińę ze słowami Ryszarda Kapuścińskiego: Istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Stolica Anglii z pewnością należy do miejsc, do których wińększośæ uczestników bńędzie niejednokrotnie powracaæ.

Natalia Kurek, 1BG

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: