XLV Olimpiada Jńęzyka Rosyjskiego

Obrazy newsów: rosyjski_news.jpg

W obecnym roku szkolnym aż trzy uczennice: Natalia Kościelska z klasy II H, Emilia Strzeduła z klasy II MG oraz Sandra Sztuka z klasy II MF, zakwalifikowały sińę do udziału w eliminacjach okrńęgowych XLV Olimpiady Jńęzyka Rosyjskiego. II etap odbńędzie sińę 08 marca 2014 roku w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu śląskiego.

Gratulujemy i życzymy uczennicom dalszych sukcesów w Olimpiadzie.

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: