KONSULTACJE DLA MŁODYCH ARTYSTÓW

W piątkowe popołudnie, 25 kwietnia 2014 roku, w naszej szkole odbyły sińę kolejne już konsultacje dla kandydatów do Liceum Plastycznego, którzy mieli możliwośæ zdobycia informacji na temat nauki w tej jedynej w regionie ponadgimnazjalnej szkole artystycznej. Podczas spotkań gimnazjaliści mieli możliwośæ zobaczenia, jak wygląda nauka w liceum plastycznym „od kuchni”: rozmów z uczniami i nauczycielami Liceum Plastycznego – Katarzyną Fober, Gabrielą Habrom-Rokosz, Katarzyną Kwiotek i  Michałem Sitkiem, konsultacji swoich prac, a także zobaczenia pracowni, w których odbywają sińę zajńęcia artystyczne.

Wińęcej w rozwinińęciu newsa.

W piątkowe popołudnie, 25 kwietnia 2014 roku, w naszej szkole odbyły sińę kolejne już konsultacje dla kandydatów do Liceum Plastycznego, którzy mieli możliwośæ zdobycia informacji na temat nauki w tej jedynej w regionie ponadgimnazjalnej szkole artystycznej. Podczas spotkań gimnazjaliści mieli możliwośæ zobaczenia, jak wygląda nauka w liceum plastycznym „od kuchni”: rozmów z uczniami i nauczycielami Liceum Plastycznego – Katarzyną Fober, Gabrielą Habrom-Rokosz, Katarzyną Kwiotek i  Michałem Sitkiem, konsultacji swoich prac, a także zobaczenia pracowni, w których odbywają sińę zajńęcia artystyczne.

Interesujesz sińę sztuką i plastyką?
Lubisz szkicowaæ, malowaæ, robiæ zdjńęcia?
Myślisz o pracy w zawodzie fotografa, architekta, projektanta, chcesz związaæ swoją przyszłośæ z branżą reklamową lub filmową, a może marzysz o studiach na Akademii Sztuk Pińęknych?

Liceum Plastyczne w Raciborzu to szkoła dla Ciebie!

Po ukończeniu nauki w 4-letnim liceum plastycznym możesz nie tylko zrealizowaæ program nauki liceum ogólnokształcącego i zdaæ maturńę, ale i otrzymaæ dyplom plastyka. Obok programu przedmiotów ogólnokształcących, prowadzonych przez nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego – szkoły z długoletnią tradycją i wysokim poziomem nauczania, w Liceum Plastycznym odbywają sińę także zajńęcia z rysunku i malarstwa, rzeźby, podstaw projektowania-kompozycji, podstaw fotografii i filmu, historii sztuki oraz specjalności – technik graficznych i fotografii.

Liceum Plastyczne w Raciborzu współpracuje z wieloma instytucjami, dzińęki czemu uczniowie mają zapewnioną bogatą ofertńę kształcenia na wysokim poziomie i możliwośæ brania udziału w rozmaitych wydarzeniach artystycznych, warsztatach plastycznych i muzealnych czy w plenerach, wśród których można wymieniæ mińędzy innymi Muzeum w Raciborzu, Zamek Piastowski w Raciborzu, Galerińę Czarny Kot, Galerińę “GAWRA” z siedzibą w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Raciborzu, Fundacjńę Elektrowni Rybnik, gdzie mają miejsce wystawy prac, Państwową Wyższą Szkołńę Zawodową w Raciborzu, w której odbywa sińę czńęśæ zajńęæ praktycznych, czy Studio Fotograficzne FOTO-GAWÊDA w Pszowie, gdzie uczniowie mogą zobaczyæ jak pracuje sińę w profesjonalnym studiu fotograficznym. Ponadto uczniowie mają możliwośæ wzińęcia udziału w wymianie polsko-francuskiej z Lycée Général Raymond Loewy w La Souterraine, a także w wielu wycieczkach dydaktycznych, warsztatach muzealnych (Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum śląskie w Katowicach), plenerach (np. w Rezerwacie Leśno-Stawowym “Łńężczok” oraz Arboretum Bramy Morawskiej), ponadto w 2012 roku dzińęki współpracy raciborskiego Starostwa z partnerską gminą Elbe-Elster wzińęli także udział w 5. Mińędzynarodowym Tygodniu Sztuki Dzieci i Młodzieży w Gut Saathain w Niemczech.

Wybierz kategorię

%d bloggers like this: