Lekcja fotografii z Markiem Krakowskim

lekcja_fotografii.jpg Uczniowie klasy pierwszej Liceum Plastycznego w ramach przedmiotu fotografia, mieli okazjńę zapoznaæ sińę z kolekcją zdjńęæ dokumentujących historińę, sztukńę i kulturńę Ziemi Raciborskiej autorstwa Pana Marka Krakowskiego podczas spotkania w raciborskim Muzeum. Pan Marek Krakowski jest laureatem Nagrody Prezydenta Miasta Racibórz dla wyróżniających sińę animatorów kultury [2004].
lekcja_fotografii.jpg Uczniowie klasy pierwszej Liceum Plastycznego w ramach przedmiotu fotografia, mieli okazjńę zapoznaæ sińę z kolekcją zdjńęæ dokumentujących historińę, sztukńę i kulturńę Ziemi Raciborskiej autorstwa Pana Marka Krakowskiegopodczas spotkania w raciborskim Muzeum. Pan Marek Krakowski jest laureatem Nagrody Prezydenta Miasta Racibórz dla wyróżniających sińę animatorów kultury [2004].

Dzińęki Jego pracy zbiory muzealne zyskały pełną dokumentacjńę fotograficzną. Jak sińę okazało, Pan Marek sukcesywnie dokonuje rejestracji na zdjńęciach i filmach zwyczajów i obrzńędów ludowych odbywających sińę na terenie Raciborszczyzny. Dzińęki temu Muzeum w Raciborzu posiada jedno z bogatszych archiwów śląskich zwyczajów dorocznych na śląsku.

        Zdjńęcia Pana Marka Krakowskiego publikowane były w wielu wydawnictwach poświńęconych historii i kulturze Raciborza i okolicy: “Racibórz wczoraj i dziś”, podrńęczniku do edukacji regionalnej N. Miki i ś. Belastovej “Wspólne raciborsko-opawskie dziedzictwo”, “Listy Augustyna Weltzla do Yincenca Praska”, “Muzea Województwa śląskiego”, wydawnictwach Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego śląska “Badania archeologiczne na Górnym śląsku i ziemiach pogranicznych”, “Sprawozdaniach z nadzorów i badań archeologicznych” oraz licznych folderach “Kolumna Maryjna”, “W domu Ozyrysa”, “Nasze krzyże przydrożne”, a także w wydawnictwach towarzyszących sesjom muzealno-konserwatorskim, organizowanym od lat w raciborskim Muzeum. Fotografie autorstwa Marka Krakowskiego obrazujące pińękno Ziemi Raciborskiej eksponowane były na wystawach w Muzeum w Raciborzu, Zespole Klasztorno-Pałacowym w Rudach, w siedzibie śląskiego Wojewódzkiego Oddziału Ochrony Zabytków w Katowicach, w foyer Teatru ¯ydowskiego w Warszawie oraz w Zamkowym Muzeum w czeskim Krawarzu. We wszystkich działaniach Pana Marka Krakowskiego dostrzec można ogromną pasjńę i zaangażowanie w sprawy związane z historią i kulturą naszego miasta i okolicy.

dr Gabriela Habrom-Rokosz

 

fotogabriela_habrom-rokosz_1_n.jpg

 

Wińęcej zdjńęæ w galerii

kliknij na link powyżej

 

 

 


Wybierz kategorię

%d bloggers like this: